اخبار مجتمع

صنعت ورزش

معرفی دوره و رشته های صنعت ورزش

صنعت ورزش
Sports Industry

صنعت ورزش به مجموعه فعالیت‌های مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی که در ارتقای ارزش افزوده نقش داشته باشند گفته می‌شود .صنعت ورزش  براساس نوع فرآورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسیم شده است .

  • عملکرد ورزشی
  • تولیدات ورزشی
  • توسعه ورزشی در صنعت ورزشی یکی از مهمترین نقش رویدادهای ورزشی ، جذب گردشگر و پوشش رسانه‌ای معرفی شده است .
    ولی علاوه بر آن، به نقل و انتقالات بازیکنان، صدور مربی، فروش بلیط، تبلیغات میادین ورزشی، ایجاد امکانات و تاسیسات ورزشی، شرط بندی‌ها و جذب حامیان مالی که از جمله دیگر دستاوردهای رویدادهای ورزشی به عنوان اصلی‌ترین محصول این صنعت است،‌ نیز می‌توان اشاره کرد. رسانه یکی از قدرتمندترین بخش درآمدزایی در صنعت ورزش حوزه رسانه و به ویژه  حق پخش آن برنامه تلویزیونی می باشد.مدیران ورزش با فعالیت در صنعت ورزش به ویژه با تولید محصولات و ارائه خدمات تخصصی  نقش مهمی در توسعه ورزش و اقتصاد مبتنی بر ورزش را دارند .این صنعت در حال حاضر رشد و توسعه سریع را تجربه می کند و در حال رشد است،مدیران ورزشی در بخش های مختلف با موارد خاصی  برخورد می کنند که اغلب برای هر بخش منحصر به فرد است.هر چند صنعت ورزش دارای بخش‌ بندی های  متعددی می باشد  اما، به صورت کلی در دو منظر ارائه خدمات حرفه ای  و تولید محصولات خاص نقش پررنگی دارد.
توانیهای افراد در این رشته:

. فیزیولوژی ورزشی

. گرایش رفتار حرکتی

. فیزیولوژی ورزشی

. گرایش رفتار حرکتی

. یومکانیک ورزشی

. آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

. مدیریت ورزشی

و …

 

 

 

 

نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 اپراتوری دستگاه های GPS تجاری 1 1 0 0 0 0 0 1 9 0 3 2 1 1 3
2 تعمیر و سرویس و نگهداری سیستم های الکترونیکی شبیه ساز 1 1 0 0 0 0 0 1 9 0 3 4 1 1 3
مشاهده و توصیف در فوتبال 3421-91-008-1 1 3 0 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
4 بکارگیری فیزیولوژی در فوتبال (II) 3421-91-014-1 1 9 0 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
5 کاربرد ژیمناستیک در فوتبال 3421-91-012-1 1 1 1 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
6 بکارگیری ایمنی ، بهداشت و کمک های اولیه در صنعت فوتبال 3421-91-017-1 1 6 1 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
7 اجرای آزمون های ورزشی در فوتبال 3421-91-016-1 1 5 2 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
8 بکارگیری آناتومی در صنعت فوتبال I 3421-091-003-1 1 6 2 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
9 بررسی تاریخ فوتبال 3421-91-002-1 1 8 2 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
10 بکارگیری اصول مقدماتی فنی فوتبال 3421-91-009-1 1 5 3 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
11 بکارگیری فیزیولوژی در فوتبال(I) 3421-91-013-1 1 8 3 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
12 بکارگیری اخلاق حرفه ای در صنعت فوتبال 3421-91-006-1 1 2 4 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
13 بکارگیری مبانی جامعه شناسی در صنعت فوتبال 3421-91-001-1 1 9 4 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
14 بکارگیری مقدمات حقوق ورزش درصنعت فوتبال 3421-91-007-1 1 0 5 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
15 بکارگیری آمادگی جسمانی در صنعت فوتبال 3421-91-005-1 1 3 5 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
16 بکارگیری مبانی روانشناسی فردی و اجتماعی در صنعت فوتبال 3421-91-015-1 1 6 5 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
17 کاربرد شنا در فوتبال 3421-91-010-1 1 8 5 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
18 دروازه بانی در فوتبال 3421-91-011-1 1 6 6 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
19 سوارکاری مبتدی اسب های سواری 6221-63-022-1 1 7 6 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
20 سوارکاری مقدماتی 3423/1/1 1 8 6 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
21 تجزیه و تحلیل ورزش فوتبال 2122-1-1 1 1 7 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
22 بکارگیری آناتومی درصنعت فوتبال (II) 3421-091-004-1 1 2 7 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
23 بکارگیری اصول مقدماتی کار در ارتفاع 1 3 7 0 0 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
24 سوارکار پیشرفته اسب های سواری 6221-63-023-1 1 6 6 0 9 0 0 1 9 0 3 1 2 4 3
25 بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال (I) 3422-91-001-1 1 4 0 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
26 بکارگیری صنعت سینما در صنعت فوتبال 3422-91-036-1 1 5 0 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
27 مدیریت منابع انسانی در صنعت فوتبال 3422-91-026-1 1 6 0 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
28 بکارگیری صنعت رسانه در صنعت فوتبال 3422-91-022-1 1 7 0 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
29 بکارگیری کلیات علم اقتصاد با رویکرد صنعت فوتبال 3422-91-016-1 1 0 1 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
30 بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال (III) 3422-91-003-1 1 2 1 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
31 آنالیز فوتبال(پیشرفته) 3422-91-013-2 1 3 1 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
32 بکارگیری رایانه در صنعت فوتبال(مقدماتی) 3422-91-008-1 1 4 1 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
33 بکارگیری اصول رفتار اجتماعی در صنعت فوتبال (مقدماتی) 3422-91-020-2 1 5 1 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
34 بررسی مدارس فوتبال در صنعت فوتبال (جهان) 3422-91-024-2 1 6 1 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
35 بکارگیری تاریخ فوتبال جهان و ایران در صنعت فوتبال 3422-91-018-1 1 8 1 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
36 بکارگیری آمار در صنعت فوتبال (پیشرفته) 3422-91-009-2 1 9 1 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
37 بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال (V) 3422-91-005-1 1 1 2 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
38 بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال (IV) 3422-91-004-2 1 2 2 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
39 بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال (VII) 3422-91-007-2 1 4 2 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
40 بررسی نهادهای حقوقی در صنعت فوتبال ایران 3422-91-033-1 1 9 2 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
41 بکارگیری اصول رفتار اجتماعی در صنعت فوتبال (پیشرفته) 3422-91-025-2 1 0 3 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
42 بکارگیری اصول و مبانی مدیریت در صنعت فوتبال 3422-91-027-1 1 1 3 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
43 آنالیز فوتبال(مقدماتی) 3422-91-012-2 1 2 3 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
44 بررسی حقوق اسناد و قراردادهای تجاری در صنعت فوتبال 3422-91-034-1 1 6 3 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
45 بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال (VI) 3422-91-006-1 1 7 3 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
46 بکارگیری اصول وفنون تبلیغات در صنعت فوتبال 3422-91-029-2 1 0 4 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
47 بکارگیری اصول و فنون مذاکره و اداره جلسات در صنعت فوتبال 3422-91-028-1 1 1 4 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
48 بکارگیری مهارت های زبان برای فوتبال (II) 3422-91-002-1 1 3 4 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
49 نقل و انتقالات بازیکنان در صنعت فوتبال 3422-91-038-1 1 4 4 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
50 بکارگیری آئین نگارش و مکاتبات اداری در صنعت فوتبال(مقدماتی) 3422-91-010-2 1 6 4 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
51 بکارگیری مبانی اقتصاد خرد در صنعت فوتبال(با نگرش بر اقتصاد باشگاه های فوتبال ایران) 3422-91-017-2 1 7 4 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
52 مدیریت بازاریابی و فروش در صنعت فوتبال (مقدماتی) 3422-91-030-2 1 8 4 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
53 بکارگیری مبانی جامعه شناسی در صنعت فوتبال 3422-91-021-1 1 9 4 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
54 بکارگیری آمار در صنعت فوتبال (مقدماتی) 3422-91-014-2 1 2 5 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
55 بررسی ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد کاربردی در صنعت فوتبال) 3422-91-031-2 1 5 5 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
56 تبیین مبانی حقوق تجارت در صنعت فوتبال 3422-91-035-1 1 9 5 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
57 مربیگری درجه 4 فوتبال 3422-91-011-2 2 2 6 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
58 حفاظت از اسناد و منابع در صنعت فوتبال 3422-91-019-1 1 3 6 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
59 تبیین قوانین و مقررات عمومی صنعت فوتبال 3422-91-037-1 1 5 6 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
60 بررسی مدارس فوتبال در صنعت فوتبال (ایران) 3422-91-023-1 1 7 6 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
61 تبیین مبانی حقوق ورزش در صنعت فوتبال 3422-091-032-1 1 0 7 0 0 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
62 ایجاد من متناسب در مهادا 3422-49-040-1 1 1 0 0 1 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
63 اجرای تکنیک های مقدماتی مهادا 3422-49-005-1 1 2 0 0 1 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
64 اجرای تکنیک های پیشرفته مهادا 3422-49-006-1 1 3 0 0 1 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
65 انجام تکنیک های مهادا 3422-49-003-1 1 4 0 0 1 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
66 مربی دفاع شخصی 3422-91-015-1 1 0 0 0 2 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
67 مربی برای تونیک 3422-49-004-2 1 0 0 0 3 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
68 مربی مهادای خنده 3422-49-007-01 1 0 0 0 4 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
69 مربی مهادا 3422-49-004-1 1 0 0 0 5 0 0 1 9 0 3 2 2 4 3
70 تجهیز و آماده سازی سالن تیراندازی 1 1 0 0 0 0 0 1 9 0 3 3 2 4 3
71 نگهداری و تعمیر سلاح و تجهیزات 1 2 0 0 0 0 0 1 9 0 3 3 2 4 3
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!