اخبار مجتمع

هنر چاپ

معرفی دوره و رشته های صنعت چاپ

صنعت چاپ

چاپ؛ يعني تمدن؛ يعني پيشرفت؛ يعني عامل رشد و شكوفايي و گسترش و حفظ علم و فرهنگ و ادب؛ صنعتي كه گذشته رابه حال و حال را به آينده پيوند داده است. صنعت چاپ در طي دهه‌هاي اخير با رشد و گسترش روزافزوني روبرو بوده است؛ بويژه در طول دهه ٨۰ كه انقلاب چاپ الكترونيك، موج شديدي در ديجيتالي كردن فرآيندهاي صنعت چاپ ايجاد كرد. در واقع ديجيتالي شدن هنرهاي گرافيكي، پتانسيل‌هاي بيشتري را در صنعت چاپ نمايان ساخته است. نوآوري‌هاي جديد و مهم در عرصه فن‌آوري ديجيتال، باعث كوتاه شدن مسير انتقال و تكامل صنعت چاپ از مهارت‌هاي اوليه و فعلي آن به سوي فن‌آوري‌هاي جديد شده است.

سيستم‌هاي چاپ ديجيتالي، دستگاه‌هاي چاپ با قابليت‌ چاپ مستقيم تصاوير، فن‌آوري چاپ غيرضربه‌اي، چاپ در زمان نياز و …، همگي نشان دهنده تجهيزات و امكانات جديد و بازارهاي جديد صنعت چاپ است. از همين‌رو امروزه صنعت چاپ را نمي‌توان همچون گذشته به روش استاد و شاگردي فرا گرفت و لازم است مدير يك چاپخانه يا ناظر چاپ، اين صنعت مهم و حياتي را كه هم جنبه فني و هم جنبه هنري دارد، به صورت آكادميك بياموزد

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر پايه همين نياز، در سال گذشته، رشته چاپ را به عنوان يكي از رشته‌هاي گروه آزمايشي هنر در دانشگاه هنر ارائه كرد.در رشته چاپ، دانشجويان با سه مرحله پيش از چاپ، چاپ و پس از چاپ آشنا مي‌شوند و در نهايت مي‌توانند يك محتواي گرافيكي يا بصري را بر روي يك محصول فيزيكي پياده سازند.

كارشناس چاپ مي‌آموزد كه چگونه فرآيند توليد يك كار چاپي از مرحله قبل از چاپ؛ يعني مرحله‌اي كه طرح مشخص مي‌شود تا مرحله پايان چاپ و هنگامي كه كار براي توزيع آماده مي‌شود، بخوبي انجام گيرد؛ كاري كه نياز به آشنايي با طراحي و گرافيك دارد؛ يعني مدير يك چاپخانه هنگامي كه يك طرح به او ارائه مي‌شود، بايد بتواند طرح را درك كرده و با آن ارتباط برقرار كند.

به عبارت ديگر، فارغ‌التحصيل اين رشته بايد با فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌هاي هنري زبان مشترك داشته باشد. اما اين به معناي آن نيست كه چاپ يك رشته ‌هنري است. چاپ مجموعه‌اي از هنر و صنعت است و دانشجويان هر پنج گروه آزمايشي در صورت علاقه‌مندي به فرآيند چاپ و داشتن يك پايه هنري مي‌توانند در اين رشته موفق شوند. در مجتمع فنی پلی تکنیک تهران که زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای می باشد دوره های تخصصی انواع شاخه های هنرچاپ برگزار می شود. علاقه مندان می توانند در این دورها شرکت کرده و مدرک معتبر دریافت کنند که شامل مزایای زیادی از قبیل کارهای مهاجرتی و مدارک بین الملل محصوب میشود و مورد تایید مجمع جهانی کار ILO میباشد .

توانیهای افراد در این رشته:
  • روتوش کار و کپی کار افست
  • لیتوگراف و لی آت کار
  • چاپ کار G.T.O
  • کارگاه ماشین آلات چاپ برجسته
  • مونتاژ کار و رنگی و سیاه و سفید افست
  • صفحه بندی ماشین سربی و اپراتوری آن
  • اپراتور ماشین جلد سازی و پاکت سازی
  • راسته چین ، فرم چین و صفحه بند دستی
  • فرمول چین و حروف چینی فتویی و کامپیوتری

 

رشته های قابل ارائه:

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ طراحی برچسب بسته بندی مواد غذایی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ۴ ۶ ۶ ١ ٢
٢ طراحی گرافیکی برند محصولات غذایی ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ۴ ۶ ۶ ١ ٢
٣ ماشین نویس فارسی و لاتین (برقی و دستی) ٣-٢١/۴١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧
۴ صفحه آرایی با نرم افزار Indesign ٢۶۴١-١/١۵ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧
۵ لیتوگراف ٩-٢۴/١٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧
۶ ماشین نویس فارسی ٣-٢١/۴٢/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧
٧ حروف نگار رایانه ای در صنعت چاپ ٩-٢١/۰۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧
٨ کارور اسکنر ٣-۴٢/٩٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧
٩ گراور ساز ٩-٢۵/١٣/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧
١۰ ماشین نویس لاتین ٣-٢١/۴٣/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧
١١ شابلون ساز ماشین چاپ روتاری ٩-٢۵/۴٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧
١٢ متصدی محاسبات فنی چاپ ٨٢۵٢/١/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧
١٣ ناظر امور پیش از چاپ ٨٢۵٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧
١۴ مهرساز ٣۴٣۵/١/٨ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧
١۵ چاپگر دستی روی انواع زمینه ٩-٢٩/٣١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ٢ ٢ ٣ ٧
١۶ ماشین چی غیر سیلندری(تیگل) و سیلندری لترپرس ٩-٢٢/٢۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ٢ ٢ ٣ ٧
١٧ ماشین چی گود رتاسیون ٩-٢٢/٣٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ٢ ٢ ٣ ٧
١٨ ماشین چی رول لترپرس و فلکسوگراف ٩-٢٢/٢٣/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ٢ ٢ ٣ ٧
١٩ ماشین چی افست رتاسیون ٩-٢٢/٣٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ٢ ٢ ٣ ٧
٢۰ ماشین چی چاپ اسکرین ٩-٢٢/٣٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ٢ ٢ ٣ ٧
٢١ ماشین چی افست ورقی ٩-٢٢/۴٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ٢ ٢ ٣ ٧
٢٢ ناظر فنی چاپ ٩-٢٩/٩١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ٢ ٢ ٣ ٧
٢٣ ناظر امور فرآیند چاپ ٨٢۵٢/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ٢ ٢ ٣ ٧
٢۴ اپراتور سیلک اسکرین ٧۵٣٢-۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ٢ ٢ ٣ ٧
٢۵ صحاف ٨-٢۶/٣١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ٣ ٢ ٣ ٧
٢۶ ناظر امور پس ازچاپ تکمیلی ٨٢۵٢/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ٣ ٢ ٣ ٧
٢٧ کارور دستگاه چاپ عریض ندارد ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٢ ٣ ٢ ٣ ٧
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!