اخبار مجتمع

خدمات تغذیه-ایران مهارت

خدمات تغذیه-ایران مهارت

جدول رشته های خدمات تغذیه در شاخه ایران مهارت
# نام استاندارد شناسه استاندارد
١ سفره آرایی و چیدمان میز ۵١٢۰۰۶٧۰۰١
 
٢ تهیه انواع سالاد و سس مایونز ۵١٢۰۰۶٧۰۰٢
 
٣ پخت فست فودهای تازه ۵١٢۰۰۶٧۰۰٣
 
۴ پخت غذاهای گیاهی (خوراک نودل با سبزیجات و کوکوی سبزیجات) ۵١٢۰۰۶٧۰۰۴
 
۵ پخت غذاهای ایرانی (کوکو سیب زمینی و کشک بادمجان) ۵١٢۰۰۶٧۰۰۵
 
۶ پخت غذاهای فرنگی (ناگت مرغ ، پیراشکی گوشت و اسپاگتی) ۵١٢۰۰۶٧۰۰۶
 
٧ پخت غذاهای گیاهی آش و سوپ ۵١٢۰۰۶٧۰۰٧
 
٨ پخت چلو ساده و خورش ۵١٢۰۰۶٧۰۰٨
 
٩ پخت ماهی ۵١٢۰۰۶٧۰۰٩
 
١۰ پیتزاپزی ۵١٢۰۰۶٧۰١۰
 
١١ تهیه اسنک با نان تست ۵١٢۰۰۶٧۰١١
 
١٢ پخت انواع پلو ۵١٢۰۰۶٧۰١٢
 
١٣ تهیه نوشیدنی های سرد ۵١٣٢۰۶٧۰۰١
 
١۴ تهیه نوشیدنی های گرم ۵١٣٢۰۶٧۰۰٢
 
١۵ پخت کیک ساده ٧۵١٢۰۶٧۰۰٢
 
١۶ پخت دسرهای سنتی (فرنی- حلوای ساده و شله زرد) ٧۵١٢۰۶٧۰۰٣
 
١٧ تهیه دسرهای ژله ای و تزریقی ٧۵١٢۰۶٧۰۰۴
 
١٨ تزیین کیک و شیرینی ٧۵١٢۰۶٧۰۰۵
 
١٩ تهیه شیرینی خرمایی ٧۵١٢۰۶٧۰۰۶
 
٢۰ تهیه شکلات ساده ٧۵١٢۰۶٧۰۰٧
 
٢١ تهیه شکلات مغزدار ٧۵١٢۰۶٧۰۰٨
 
٢٢ تهیه شکلات مارسیپانی و بیسکویتی ٧۵١٢۰۶٧۰۰٩
 
٢٣ پخت شیرینی های ساده و بدون فر ٧۵٢١۰۶٧۰۰١
 
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!