اخبار مجتمع

صنایع چرم وپوست و خز

معرفی دوره و رشته های صنایع چرم

ماده ای طبیعی، بادوام و منعطف که ازدباغی پوست خام جانوران، به‌ویژه گاو به‌دست می آید را چرم نامیده اند. فرایند دباغی، پوست فسادپذیر را به یک مادهٔ طبیعی پایدار، دائمی و انعطاف‌پذیر برای کاربردهای گوناگون تبدیل خواهد کرد . چرم در تلفیق با چوب پایهٔ فناوری گذشتگان را در بر گرفته بوده و صنعت چرم و صنعت خز با هم تفاوت دارند. این تفاوت از اهمیت مواد خام مورد استفاده در هر کدام مشخص است. مواد خام مورد استفاده در صنعت چرم، محصولات فرعی صنعت گوشت هستند در صورتی که گوشت ارزش بیش‌تری از پوست دارد. مواد خامی که در صنعت خز به‌کار گرفته می‌شود، ارزش بیش‌تری از گوشت دارند و به همین خاطر گوشت به عنوان یک محصول جانبی تلقی می‌شود. تاکسیدرمی امکان استفاده از پوست حیوانات را به انسان خواهد داد ، البته مهم‌تر از پوست‌شان، سر و بخشی از پشت آن‌ها می باشد . پوست‌های خام در ساخت چسب و ژلاتین هم مورد استفاده قرار میگیرد. چند راه وجود دارد که در نتیجهٔ آن‌ها، پوست جانور به یک مادهٔ انعطاف‌پذیر و محکم به نام چرم را تولید میکند .از چرم برای ساخت محصولات متنوعی از قبیل: کفش، لباس،کیف، جلد کتاب، مبلمان و… استفاده می‌شود.چرم می تواند طبیعی و از حیوانات و یا به صورت صنعتی تولید شده باشد.چرم در دنیا به دو شیوه کلی تولید می‌شود؛ یا با استفاده از مواد کرومی، یا با استفاده از مواد گیاهی (وجیتال).در روش نخست (کرومی)، فضاهای بین‌سلولی سطح پوست خام با استفاده از مواد شیمیایی کرومی رنگ‌دهی می‌شود. شیوه استفاده از مواد کرومی از شیوه‌های سنتی تولید چرم است و تا سال‌های اخیر، عمده چرم تولیدی جهان با همین روش تولید می‌شد. اما امروزه در اروپا و آمریکا نه تنها استفاده از این روش ممنوع شده‌است، بلکه محصولات چرمی‌ای که با چرم‌های کرومی تولیدشده‌اند، اجازه حضور در بازار این کشورها را پیدا نمی‌کنند و عمدتاً برای مصرف در کشورهای جهان سوم تولید می‌شوند.کروم نوعی فلز سنگین است که هم به محیط زیست و هم به سلامت انسان آسیب می‌رساند. این آسیب‌رسانی مسبب شده طی سال‌های اخیر، دولت‌های کشورهای پیشرفته تولیدکنندگان چرم و محصولات چرمی به استفاده از مواد گیاهی برای تولید چرم و محصولات چرمی روی بیاورند .

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 آزمایشگر آزمایشگاه فیزیک چرمسازی 5-12/21/1/2 1 0 0 0 1 0 0 8 2 0 3 1 1 1 3
2 آزمایشگر آزمایشگاه شیمی چرمسازی 0-11/54/1/2 1 0 0 0 2 0 0 8 2 0 3 1 1 1 3
3 دوزنده کیف اداری و مردانه چرمی 7318-28-011-1 1 0 0 0 1 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7
4 دوزنده کیف با چرم طبیعی 7318-28-010-1 1 0 0 0 2 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7
5 الگوساز کیف (چرم و پوست ) 7318-42-051-1 1 1 0 0 2 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7
6 برش چرم با ابزارهای دستی (چرم و پوست) 7318-42-050-1 1 2 0 0 2 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7
7 آماده سازی و دوخت چرم 7318-42-052-1 1 3 0 0 2 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7
8 دوخت و تکمیل کیف زنانه 7318-28-053-1 1 4 0 0 2 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7
9 دوزنده کیف با چرم مصنوعی 7318-28-012-1 1 0 0 0 3 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7
10 دوزنده کیف چرمی با دست 7318-28-013-1 1 0 0 0 4 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7
11 ساخت جاکلیدی چرم با دست 7318-28-054-1 1 1 0 0 4 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7
12 دوزنده زیراندازهای چرمی 7318-28-015-1 1 0 0 0 5 0 0 8 2 0 2 8 1 3 7
13 دوزنده دستکش چرمی 7531-28-022-1 1 0 0 0 1 0 0 8 2 0 2 1 3 5 7
14 دوزنده کلاه چرمی 7531-28-023-2 1 0 0 0 2 0 0 8 2 0 2 1 3 5 7
15 دوزنده کت و کاپشن چرمی 7531-28-021-2 1 0 0 0 3 0 0 8 2 0 2 1 3 5 7
16 توپ دوزی چرمی 753620280040001 1 1 0 0 0 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
17 ساخت ملزومات سوارکاری 1 2 0 0 0 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
18 پستایی ساز کفش زنانه ،مردانه و بچگانه 7536-28-011-1 1 0 0 0 1 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
19 تزئین صندل 7536-28-050-1 1 1 0 0 1 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
20 پیش کار کفش ورزشی 7536-28-017-1 1 0 0 0 2 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
21 پیش کار کفش زنانه،مردانه و بچگانه 7536-28-012-1 1 0 0 0 3 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
22 چرخکار پستایی کفش ورزشی 7536-28-015-1 1 0 0 0 5 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
23 وردست چرخکار پستایی کفش ورزشی 7536-28-016-1 1 0 0 0 6 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
24 سازنده کمربند چرمی 7536-28-020-2 1 0 0 0 7 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
25 مدلساز کفش 7536-28-010-1 1 0 0 0 8 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
26 بکارگیری اصول پایه مدلسازی کفش 7536-28-051-1 1 1 0 0 8 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
27 مدلسازی صندل 7536-28-052-1 1 2 0 0 8 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
28 مدلسازی کفش زنانه 7536-28-053-1 1 3 0 0 8 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
29 مدلسازی کفش مردانه 7536-28-054-1 1 4 0 0 8 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
30 مدلسازی کفش ورزشی 7536-28-055-1 1 5 0 0 8 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
31 مدلسازی پوتین و چکمه 7536-28-056-1 1 6 0 0 8 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
32 مدلسازی ماکاسین 7536-28-057-1 1 7 0 0 8 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
33 پیشکارکفش(خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) 1/3/‎‏ب‎‎‏‎/46/02-8 1 0 0 0 9 0 0 8 2 0 2 6 3 5 7
34 کمک کار تعمیر کفش (خاص افراد با نیازهای ویژه) 753620280100001 2 0 0 0 0 1 0 8 2 0 2 6 3 5 7
35 رنگرز پوست 7-62/50/1/2 1 0 0 0 1 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8
36 فالس زن چرمسازی 7-61/41/1/2 1 0 0 0 2 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8
37 قیچی زن پشم در حالت ترو خشک 7-61/44/1/2 1 0 0 0 3 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8
38 کارگر بالابان و هاسپل 7-61/46/1/2 1 0 0 0 4 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8 190  دانلود
39 کارگر بخش آهکدان 7-61/25/1/2 1 0 0 0 5 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8
40 کارگر دباغی چرم 7-61/45/1/2 1 0 0 0 6 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8
41 کارگر رنگرز چرم 7-61/55/1/2 1 0 0 0 7 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8
42 لش زن و آبگیر پوست و چرم 7-61/35/1/2 1 0 0 0 8 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8
43 پرداخت کار پوست 7-62/41/1/2 1 0 0 0 9 0 0 8 2 0 2 5 5 1 8
44 پرداخت کار چرم 7-61/91/1/2 1 0 0 0 0 1 0 8 2 0 2 5 5 1 8
45 مواد ساز چرم و پوست 7-11/51/1/2 1 0 0 0 1 1 0 8 2 0 2 5 5 1 8
46 اشپالت کار تر و خشک 7-61/42/1/2 1 0 0 0 2 1 0 8 2 0 2 5 5 1 8
47 تکمیل کار چرم 7-62/51/1/2 1 0 0 0 3 1 0 8 2 0 2 5 5 1 8
48 برشکار رویه کفش ماشینی درجه2 8-02/23/2/2 1 0 0 0 1 0 0 8 2 0 2 6 5 1 8
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!