اخبار مجتمع

هنرهای تجسمی

معرفی دوره و رشته های هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی رسانه‌های مختلفی مثل نقاشی، طراحی، مجسمه‌سازی، معماری، عکاسی، فیلمسازی و چاپ را شامل می‌شود. اکثر این آثار هنری به این منظور ساخته می‌شوند که ما را از طریق تجربه بصری تحت تاثیر قرار دهند. یعنی زمانی که ما آن‌ها را می‌بینیم، به شکلی احساساتمان تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

داخل هنرهای تجسمی یک دسته‌بندی دیگر به نام هنرهای دکوراتیو و یا دست‌سازه‌ها وجود دارد. هنرهایی که بیشتر استفاده ابزاری دارند اما به شکل هنری ایجاد می‌شوند و برای خلق آن‌ها به هنر و استعداد نیاز دارید، داخل این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. صنایعی مثل سرامیک سازی، ساخت وسایل منزل، پارچه بافی، طراحی داخلی، طراحی جواهرات آهنگری و نجاری داخل این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. در دنیای هنرهای تجسمی مردم هنوز هم عقیده دارند که تفاوت زیادی بین هنرهای زیبا و هنرهای دیگر وجود دارد. این کار واقعا سردرگم کننده است و بسته به مخاطبی که دارید می‌تواند متفاوت باشد.

برای مثال مجسمه‌سازی و نقاشی تقریبا به صورت خودکار به عنوان هنر زیبا شناخته می‌شوند. اما هنرهای دکوراتیو که طبیعت زیبایی‌شناختی دارد و به صنعتگری هم نیاز دارد به عنوان هنر زیبا شناخته نمی‌شود. علاوه بر این، هنرمندان بصری برخی اوقات خودشان را Fine Artist و در مقابل Commercial Artist معرفی می‌کنند. اما با این وجود برخی از انواع هنرهای تبلیغاتی و Commercial واقعا شگفت‌آور هستند و به عقیده برخی افراد به عنوان هنرهای زیبا شناخته می‌شوند.

به دلیل اینکه یک هنرمند برای گذران زندگی باید آثار هنری خود را به فروش برساند خیلی‌ها عقیده دارند که اکثر هنرها تبلیغاتی هستند. در مقابل هنر تبلیغاتی برای اشاره به آثاری به کار می‌رود که هدف آن‌ها فروش محصول دیگری است. در مجتمع فنی پلی تکنیک تهران که زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای می باشد دوره های تخصصی انواع شاخه های هنرهای تجسمی برگزار می شود. علاقه مندان می توانند در این دورها شرکت کرده و مدرک معتبر دریافت کنند که شامل مزایای زیادی از قبیل کارهای مهاجرتی و مدارک بین الملل محصوب میشود و مورد تایید مجمع جهانی کار ILO میباشد .

توانیهای افراد در این رشته:
  • گالری ها، موزه ها، نمایشگاه ها و حراج های هنری مملو از آثار هنرمندان تجسمی است که در سراسر جهان مورد توجه و استقبال هنردوستان قرار می گیرد و می توانند بر روی این مهارت خود سرمایه گزاری کنند و وارد عرصه کار شوند .
# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ مربی نقاشی کودک ٢٣۴٢-۴٩-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ۴ ٢ ۴ ٣ ٢
٢ عکاس پرتره و آتلیه ٣۴٣١-٨٣-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٣ ١ ٣ ۴ ٣
٣ عکاس دیجیتال ١-۶٣/٢١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٣ ١ ٣ ۴ ٣
۴ عکاس عمومی(آنالوگ) ١-۶٣/١٧/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٣ ١ ٣ ۴ ٣
۵ عکاس صنعتی و تبلیغاتی(شاخه جواهرات و اشیای درخشنده) ١-۶٣/١٩/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٣ ١ ٣ ۴ ٣
۶ عکاس خبری ١-۶٣/۴۰/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٣ ١ ٣ ۴ ٣
٧ طراح بیلبورد ٣۴٣٢-٣-۰٧٣-۰۰١-۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٨ پیستوله کار رنگهای شب تاب ٧-۴٢/٩٩/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ٢ ٣ ١ ٧
٩ کارور دستگاه های الکترواستاتیک رنگ شب تاب ٧-۴٢/٩٨/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ٢ ٣ ١ ٧
١۰ حکاک شیشه درجه ١ ٨-٩۴/٩١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۵ ١ ٣ ٧
١١ حکاک شیشه درجه ٢ ٨-٩۴/٩١/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۵ ١ ٣ ٧
١٢ دکوراتور داخلی شیشه ای پیشرفته ٧٣١۵-٨٣-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۵ ١ ٣ ٧
١٣ دکوراتور داخلی شیشه ای مقدماتی ٧٣١۵-٨٣-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۵ ١ ٣ ٧
١۴ مرمت نسخ خطی و اسناد تاریخی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
١۵ نقاشی روی چوب ٧٣١۶٢۰٨٣۰٢٩۰۰۰١ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
١۶ کارور گرافیک پیشرفته ١-۶٢/۴۴/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
١٧ چهره پردازی و گرافیک با نرم افزار Adobe photo deluxe ١-۶١/٣٢/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
١٨ نقاش روی سفال ١-۶١/۴۰/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
١٩ نقاش رنگ وروغن ٢۶۵١-٨٣-۰۵۶-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٢۰ نقاشی رنگ روغن بر روی مس ٢۶۵١-٨٣-۰٧٩-١ ١ ١ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٢١ نقاشی روی سنگ با رنگ روغن ٢۶۵١-٨٣-۰٧٧-١ ١ ٢ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٢٢ نقاش آبرنگ ٢۶۵١-٨٣-۰۵٣-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٢٣ نقاش پاستل ٢۶۵١-٨٣-۰۵٧-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٢۴ نقاش آکریلیک ٢۶۵١-٨٣-۰۵٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٢۵ نقاشی روی سنگ با رنگ های اکریلیک و ویترای ٢۶۵١-٨٣-۰٧۶-١ ١ ۴ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٢۶ نقاشی سه بعدی با رزین ١ ۵ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٢٧ نقاش سیاه قلم ٢۶۵١-٨٣-۰۵۵-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٢٨ نقاش مدادرنگی ٢۶۵١-٨٣-۰۵۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٢٩ نقاش گواش ٢۶۵١-٨٣-۰۵٨-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٣۰ کارور گرافیک مقدماتی ١-۶٢/۴١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٣١ تایپوگرافی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٣٢ سازنده بوم های چند بعدی ٢۶۵١-٨٣-۰۶٣-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٣٣ بوم سازی سنتی ١-۶١/٣٧/١/١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٣۴ بوم ساز مدرن ١-۶١/٣۴/١/١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٣۵ سازنده پاپیه ماشه ٢۶۵١-٨٣-۰۶۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٣۶ سازنده وسایل وجعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ) ١-۶٢/۴٨/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٣٧ کارور چاپ سیلک شب تاب ٩-٢٩/٩٩/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٣٨ لعاب کار رنگ های شب تاب ٧-٩۵/۶٩/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ١ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٣٩ مرمتگر آثار تاریخی- فرهنگی ٢۶۵١-٨٣-۰۶٨-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ١ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۴۰ نقاش با میخ ٢۶۵١-٨٣-۰٧١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۴١ نقاش پشت شیشه ( قلم زن شیشه ) ٨-٩۵/٢۶/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ١ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۴٢ طراح کاشی ١-۶٢/٣٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ١ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۴٣ طراح بسته بندی محصولات صنعتی و تجاری ١-۶٢/۴۰/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۴۴ نقاش شیشه های تزئینی ( ویترای ) ٢۶۵١-٨٣-۰٧٨-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٢ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۴۵ نقاشی ویترای روی عکس (تیناب) ١ ١ ۰ ۰ ١ ٢ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۴۶ نقاش کاشی و سرامیک تزئینی با رنگ سرامیکی ١-۶١/۴٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٢ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۴٧ گرافیست گسترده و کاربردی ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ٢ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۴٨ نقاشی لاکی (زیر لاکی) ٢۶۵١-٨٣-۰۵٩-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٢ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۴٩ نقاشی روی شیشه کریستال و سرامیک با آب طلا ٨-٩۵/٢٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ٢ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۵۰ نقاشی روی نمای مفید داخل ساختمان ( نقاش دیواری ) ١-۶١/٩١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ٢ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۵١ نقاشی و برجسته کاری روی چوب ٨-٩۵/٢٨/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۵٢ نقش برجسته کار سفال ٨-٩٢/٣٣/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۵٣ نماکاری روی سفال ٨-٩۵/٩٢/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٣ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۵۴ تزئین سفال ١ ١ ۰ ۰ ٢ ٣ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۵۵ برنامه ریز امور هنری در خانواده ٧-٩٩/٩۵/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٣ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۵۶ هنر در خانه( خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه) ٧-٩٩/٩۵/‎‏الف‎‎‏‎/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٣ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۵٧ تصویرساز کتاب کودک ١-۶٢/۴۶/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۵٨ صفحه آرا یا صفحه بند ١-۶٢/۴٧/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ٣ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۵٩ تذهیب کار ٧٣١۶٢۰٨٣۰٣٨۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٨ ٣ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۶۰ تذهیب کاری پشت شیشه ١-۶١/۴٣/١/١ ١ ١ ۰ ۰ ٨ ٣ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۶١ نقاشی طرح های تذهیب ساختمانی ١-۶١/٣١/١/٢ ١ ٢ ۰ ۰ ٨ ٣ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۶٢ نقاش ایرانی ٢۶۵١-٨٣-۰٨١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ٣ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۶٣ تشعیرکار ١-۶١/٣٨/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۶۴ تندیس تراش با موم (wax) ٢۶۵١-٨٣-۰۶٧-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۴ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۶۵ حجار سنگ های تزئینی ١-۶١/٢۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۶۶ حجم ساز با سیم مفتولی ٢۶۵١-٨٣-۰٧٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۴ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۶٧ حجم ساز درجه ١ ١-۶١/٢۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۶٨ حجم ساز درجه ٢ ١-۶١/٢۴/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۴ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۶٩ حجم ساز و نقش برجسته کار با گچ ٢۶۵١-٨٣-۰٧۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٧۰ نقاش با لعاب بر روی کاشی ١-۶١/٩٨/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۴ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٧١ مینیاتور ساز ١-۶١/٩۵/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٧٢ نقاش کارتون ٧٣١۶٢۰٨٣۰۵۰۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٧٣ برجسته کار و نقاش روی مس ٢۶۵١-٨٣-۰۶٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٧۴ چاپ و نقاش با استنسیل ٢۶۵١-٨٣-۰٧٣-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۵ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٧۵ خوشنویس با خودکار به شیوه ی خط نسخ ٢۶۵١-٨٣-۰٧۵-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٧۶ خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نستعلیق ٢۶۵١-٨٣-۰۶۶-١ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٧٧ نقاش پیشرفته ٢۶۵١-٨٣-۰٨۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۵ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٧٨ خوشنویس پیشرفته ( عالی و ممتاز ) ١-۶١/٣٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٧٩ خوشنویسی مقدماتی ( متوسط و خوش ) ١-۶١/٣٧/٢/٢ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٨۰ دیوارنویس ٢۴٣١/٧ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۵ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٨١ نقاش مقدماتی ٢۶۵١-٨٣-۰٧۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۵ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٨٢ ایر براش کار ٨-٩۵/٢۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٨٣ حاشیه نگار دور صفحه(انگ کار) ١-۶١/٩٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٨۴ طراح سنتی ٢١۶٣-٨٣-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۶ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٨۵ طراح تصاویر تبلیغاتی ( فلکسی فیس ) ١-۶٢/٢۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۶ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٨۶ نقاش طبیعت ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۶ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٨٧ طراح عمومی ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۶ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٨٨ طراح طبیعت ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۶ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٨٩ نقاش روی استخوان ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۶ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٩۰ نقاش گل و مرغ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٩١ نقاش قهوه خانه ای ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۶ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٩٢ نقاش دیجیتال ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٩٣ نقاش کاریکاتور ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٧ ۰ ٣ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!