اخبار مجتمع

هنرهای تزئینی

معرفی دوره و رشته های هنرهای تزئینی

هنرهای تزئینی

هنر تزئینی، کاربرد طراحی و زیبایی‌شناسی با هدف کارایی و استفاده روزمره است. در حالی‌که هنرهای زیبا برای تحریک فکری نظاره‌گر یا حساسیت‌های دانشگاهی ایفای نقش می‌کنند، هنرهای کاربردی، طراحی و آرمان‌های خلاق را با مقصود کاربردپذیری به هم می‌آمیزند؛ همچون فنجان، مجله یا نیمکت تزئینی پارک. بخش قابل توجهی از حوزه هنرهای کابردی و هنرهای تزئینی روی هم می‌افتند؛ و تا حدودی این دو عبارات جایگزین هستند.

حوزه‌های طراحی صنعتی، طراحی گرافیک، طراحی مد، طراحی داخلی، هنر تزئینی و هنر عملکردی به عنوان هنرهای کاربردی به شمار می‌آیند. در زمینه هنر خلاق و/یا انتزاعی، حوزه‌های معماری و عکاسی، به عنوان هنرهای کاربردی در نظر گرفته می‌شوند. اما هنرهای تزئینی decorative arts عبارتی جاافتاده برای شماری از هنرها و صنعت‌ها برای ساخت آثار زینتی یا کاربردی است که دامنه وسیعی از مواد از جمله سرامیک،چوب، شیشه، فلز، منسوجات و غیره را شامل می‌شوند. این حوزه سرامیک‌ها (سفالینه‌ها، ظروف چینی، و غیره)، شیشه‌آلات، مبلمان، اثاث خانه، وطراحی داخلی (اما معمولاً نه معماری) را شامل می‌شود.

هنرهای تزئینی معمولاً در مقابل هنرهای زیبا، شامل نقاشی، عکاسی، و مجسمه‌های بزرگ که هیچ کاربردی به جز نگاه شدن ندارند، قرار داده می‌شود. برخی میان هنرهای تزئینی و هنرهای زیبا بر پایه کاربرد، هدف تعیین‌شده، اهمیت، جایگاه منحصربه‌فرد اثر، یا تک هنرمندی بودنشان تمایز قائل می‌شوند. آثار هنرهای تزئینی، یا اثاث خانه، می‌توانند ثابت باشند (برای نمونه، کاغذدیواری)، یا متحرک باشند (مانند، آباژور). هنر کاربردی، هنر تزئینی را شامل می‌شود اما بعلاوه، طراحی گرافیک و دیگر رده‌ها همچون طراحی صنعتی (که ممکن است با هنرهای تزئینی تلاقی پیدا کند) را هم در بر می‌گیرد. به طور کلی عبارت هنرهای تزئینی چندان برای آثار معاصر که «طراحی» خوانده می‌شوند، به کار نمی‌رود. در تاریخ هنر، عبارت هنرهای فرعی اغلب برای هنرهای تزئینی استفاده می‌شده است.

در مجتمع فنی پلی تکنیک تهران که زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای می باشد دوره های تخصصی انواع شاخه های هنرهای تجسمی برگزار می شود. علاقه مندان می توانند در این دورها شرکت کرده و مدرک معتبر دریافت کنند که شامل مزایای زیادی از قبیل کارهای مهاجرتی و مدارک بین الملل محصوب میشود و مورد تایید مجمع جهانی کار ILO میباشد .

توانیهای افراد در این رشته:
  • گالری ها، موزه ها، نمایشگاه ها و حراج های هنری مملو، فروشندگان اکسسوری های خاص ، آموزش به افراد ، از آثار هنرمندان تزئینی است که مورد توجه و استقبال هنردوستان قرار می گیرد و می توانند بر روی این مهارت خود سرمایه گزاری کنند و وارد عرصه کار شوند .

 

رشته های قابل ارائه:

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ سازنده بطری های تزئینی ٨-۴٩/۶١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ۵ ١ ٣ ٧
تابلو های برجسته خمیری و پوستری(تیناب) ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٣ برجسته نویس با خمیر رنگ ٨-٩۵/٩١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۴ تابلو ساز تزئینی ١-۶١/٩۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۵ تزئین کننده شن های طبیعی(معرق کار شن و ماسه) ٨-٢۰/٧۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
۶ سازنده وسایل تزئینی با رزین ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ٧
٧ بامبوگر ٩-۴٢/۵۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٧ ١ ٣ ٧
٨ سازنده اشکال کاغذی (اریگامی) ٧٣١٧-٨۵-۰٢١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٧ ١ ٣ ٧
٩ سازنده ملیله کاغذی ٧٣١٧-٨۵-۰٢۰-٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٧ ١ ٣ ٧
١۰ ساخت ملیله کنف ١ ١ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٧ ١ ٣ ٧
١١ معرق کار با نی درجه ١ ٨-١٩/٣۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٧ ١ ٣ ٧
١٢ معرق کار با نی درجه ٢ ٨-١٩/٣۴/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٧ ١ ٣ ٧
١٣ ساخت اشیاء کنفی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
١۴ نقطه کاری (نقطه کوبی) ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
١۵ حجم سازی و نقش برجسته کاری با مواد دورریز ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
١۶ تورباف فلزی ٧٣١٩-٨۵-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
١٧ سازنده و طراح وسایل تزئینی با استفاده از مواد دور ریختنی و ظروف یکبارمصرف ٧٣١٩-٨۵-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
١٨ ساخت نماها و تابلوهای روستایی با مواد بازیافت ٨-٩۵/٩٣/٢/١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
١٩ گلساز عمومی ١-۶١/٨۴/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٢۰ ساخت گل های پارچه ای الگانس ١-۶١/٩٧/٢/١ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٢١ ساخت گل های پارچه ای دیسکوزین ١-۶١/٩٧/١/١ ١ ٢ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٢٢ ساخت گل های چرمی ١-۶١/٨٢/٢/٢ ١ ٣ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٢٣ ساخت گل های شیشه ای ١-۶١/٩٣/١/۰١ ١ ۴ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٢۴ ساخت گل های رویایی و کریستالی ١-۶١/٧۵/١/١ ١ ۵ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٢۵ سازنده گلهای صنعتی پارچه ای ٧٣١٩٢۰٨۵۰۰۴۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٢۶ حکاک میوه و سبزی آرا ١-۶١/٨٧/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٢٧ حکاکی پوکه تخم شترمرغ ٨-٩۴/٩١/١/١ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٢٨ نماکار آیینه و مواد تزئینی ٨-٩۵/٩۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٢٩ نما ترک کاری موزائیک روی انواع مصنوعات ٧۵۴٩-٨۵-۰۰١-١ ١ ١ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٣۰ نما ترک کاری اسپایدر روی انواع مصنوعات ٧۵۴٩-٨۵-۰۰٢-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٣١ دکوراتیو مجالس حنابندان، عقد و ازدواج ٧۵۴٩-٨۵-۰۰۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٣٢ سازنده تزئینات عروس ١-۶١/٩۶/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٣٣ مونتاژ کاری نگین های پایه دار و فلزات ٧٣١٩-٨۵-۰۰٣-١ ١ ١ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٣۴ سازنده تزئینات کریستالی و زیور آلات ١-۶١/٧۴/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٣۵ ساخت ظروف و وسایل اکریلیکی ٩-۴۶/١٣/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٣۶ سازنده عروسک های خمیر چینی و اشیای تزئینی ١-۶١/٨۶/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٣٧ ساخت ظروف حجمی با خمیر چینی ١-۶١/٨٩/١/٣ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٣٨ ساخت زیور آلات با خمیر ایتالیایی ١-۶١/٧٣/١/١ ١ ٢ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
٣٩ ساخت کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی ١-۶١/٨۰/١/١ ١ ٣ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
۴۰ ساخت گل های چینی ١-۶١/٨۵/١/٣ ١ ۴ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
۴١ ساخت ماکت انواع غذا ٧۵۴٩-٨۵-۰۰٣-١ ١ ۵ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
۴٢ ساخت میوه های خمیر چینی ١-۶١/٨٨/١/٣ ١ ۶ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
۴٣ سازنده عروسک ها و میوه های بلندر ١-۶١/٨۶/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
۴۴ ابرآرایی ١-۶٢/٩٧/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
۴۵ ساخت گل های بلندر ١-۶١/٨١/٢/٣ ١ ٢ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
۴۶ ساخت میوه های سبک حجمی ١-۶١/٩٢/١/۰١ ١ ٣ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
۴٧ سفره آرای مجالس ۵-٩٩/۰٢/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ٢ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
۴٨ سوزن دوزی بر روی طلق یا جسم شیشه ای ٧-٩۵/٩٢/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
۴٩ منجوق بافی روی چوب ٧-٩۵/٩۴/٢/١ ١ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
۵۰ شمع ساز ٩-۴٩/۶۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
۵١ ساخت شمع های ژله ای ٧٣١٩٢۰٨۵۰٣۰۰۰١١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
۵٢ صدف ساز ١-۶١/٩٩/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
۵٣ دکوراتور نقش برجسته ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٣ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ٧
۵۴ گل آرای گل های خشک ۶-٢٧/٩۴/۰١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ۴ ۵ ٧
۵۵ گل آرای گل های طبیعی پیشرفته ۶-٢٧/٩٢/١/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ۴ ۵ ٧
۵۶ گل آرای گل های طبیعی مقدماتی ۶-٢٧/٩٢/٢/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٢ ٩ ۴ ۵ ٧
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!