اخبار مجتمع

الکترونیک

معرفی دوره و رشته های الکترونیک

الکترونیک

مهندسی برق الکترونیک یکی از گرایش های رشته برق محسوب می شود که می توان از آن به عنوان زیربنا و بیس تمام گرایش های رشته برق نام برد. رشته الکترونیک به معرفی و تشریح کامل مدارهای الکترونیکی مختلف مانند تلفن همراه، لپ تاپ، کامپیوتر و دیگر سیستم های پیشرفته می پردازد. دانشجو در طول مدت گذراندن مهارت الکترونیک با اصول طراحی تمام مدارهای الکترونیک و نحوه کارکرد آن ها آشنا می شود. به عبارت ساده تمام تجهیزات الکترونیکی که در اطراف ما وجود دارد توسط متخصصان الکترونیک طراحی و ساخته شده و می توان رشته الکترونیک را به علم طراحی مدارهای مختلف که با ولتاژ و جریان کم کار می کنند تلقی کرد.

البته امروزه رشته الکترونیک نیز به دلیل گسترده شدن به گرایش های مختلفی مانند الکترونیک هواپیمایی، الکترونیک و مخابرات دریایی، الکترونیک مدار مجتمع، الکترونیک افزاره های میکرو نانو الکتریک و الکترونیک دیجیتال تبدیل شده که هر کدام به ارائه یکی از مباحث تخصصی حوزه الکترونیک می پردازد. الکترونیک علمی است که به بررسی حرکت الکترون در خلاء، در مواد رسانا و یا نیمه رسانا و اثرات و کاربردهای آن می پردازد. با توجه به این تعریف، مهندس الکترونیک در زمینه ساخت قطعات الکترونیک و کاربرد آن در مدارها فعالیت می کند. البته متاسفانه به علت عدم توانایی رقابت در بازار با برند های مشهور موجود، در ایران درسطح وسیع تولید قطعات الکترونیکی صورت نمی گیرد.

گرايش الكترونيک به دو زير بخش عمده تقسيم می شود. بخش اول ميكروالكترونيک است كه شامل علم مواد، فيزيک الكترونيک، طراحي و ساخت قطعات از ساده ترين آنها تا پيچيده ترين آنها است و بخش دوم نيز مدار و سيستم ناميده مي شود و هدف آن طراحی و ساخت سيستم ها و تجهيزات الكترونيكي با استفاده از قطعات ساخته شده توسط متخصصان ميكروالكترونيک است.

در مجتمع فنی پلی تکنیک تهران که زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای می باشد دوره های تخصصی انواع شاخه های تاسیسات برگزار می شود. علاقه مندان می توانند در این دورها شرکت کرده و مدرک معتبر دریافت کنند که شامل مزایای زیادی از قبیل کارهای مهاجرتی و مدارک بین الملل محصوب میشود و مورد تایید مجمع جهانی کار ILO میباشد .

توانیهای افراد در این رشته:
  • مهندس برق با توجه به گرایش های تحصیلی خود می توانند در نیروگاه ها، انواع کارخانجات (سیمان، خودروسازی، ذوب آهن و…)، سازمان های حوزه مخابراتی، صنایع نظامی و دفاعی و …در بخش دولتی یا خصوصی مشغول به کار شود. البته بنا به گفته متخصصان زمینه های زیادی برای کارآفرینی در شغل مهندسی برق و راه اندازی کسب و کار مستقل وجود دارد که یک مهندس برق توانمند و ماهر می تواند با بررسی و شناخت نیازهای کشور در حوزه صنعت برق و مخابرات، در جهت رفع آنها اقدام کند.
  • یک مهندس الکترونیک می تواند جذب وزارتخانه های ارتباطات و فن آوری اطلاعات، صنایع، دفاع و سازمان های مختلف خصوصی و دولتی شود .
  • اما با توجه به اهمیت زیاد و رو به رشد بودن این صنعت در کشور پیش بینی می شود روند استخدام مهندسان برق رو به افزایش بوده و به نسبت سایر مشاغل بازار کار خوبی داشته باشد. البته این به شرطی است که افراد جویای کار، افرادی توانمند و متخصص باشند.

 

رشته های قابل ارائه:

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ طراح و عیب یاب منابع تغذیه ۰-٢٣/١۰/١/٢/١۶ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۴ ٢ ۵ ١ ٢
٢ طراحی و تحلیل EMI در مبدل های سوئیچینگ فرکانس بالا ٣١١٣-۰۵-۰۰٢-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۴ ٢ ۵ ١ ٢
٣ مونتاژ و نصب نمایشگرهای الکترونیکی (تلویزیون های شهری و داخل سالن(TV BACK)) ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
۴ کارگر ماهر الکترونیک صنعتی (ممتاز) ٨-۵٢/۵٢/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
۵ طراحی مدارات الکترونیک   ELECTRONIC WORKBENCH ۰-٣٢/٩٢/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
۶ طراحی مدارات الکترونیک به کمک  ORCAD ۰-٣٢/٣٨/١/٢ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
٧ طراحی مدارات الکترونیک به کمک Pspice ۰-٣٢/٣٩/١/٢ ١ ٣ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
٨ طراحی نقشه های PCB بانرم افزار Altium Designer ۰-٢٣/١۰/١/١/١ ١ ۴ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
٩ کار با نرم افزار PCB Navigator ۰-٢٣/١۰/١/١/٣ ١ ۵ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١۰ تحلیل الکترونیکی با نرم افزار Aspice ٢١۵١١٣۰۴۰٢ ١ ۶ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١١ تحلیل الکترونیکی با نرم افزار Circuit Maker ٢١٢۰١٣۰۴۰٣ ١ ٧ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١٢ تحلیل الکترونیکی با نرم افزار Proteus ٢١۵١١٣۰۴۰١ ١ ٨ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١٣ طراحی و شبیه سازی مدارات چاپی با نرم افزار BluePrint- PCB ۰-٢٣/١۰/١/١/٢ ١ ٩ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١۴ طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیک با نرم افزار HSPICE ۰-٢٣/١۰/١/١/١٩ ١ ۰ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١۵ طراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم افزار Proteus ۰-٢٣/١۰/١/٢/١٨ ١ ١ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١۶ طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال ۰-٣٢/٩۰/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١٧ کار با نرم افزار Logic Works ۰-٢٣/١۰/١/١/١٧ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١٨ طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال با بردهای آردوینو ٣١١٩-۰٣-۰١۵-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١٩ طراح و تحلیلگرسازه های مکانیکی موبایل رباتها ٣١١٩-۰٣-۰١۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٢۰ طراح سیستم های برقی – الکترونیکی موبایل رباتها ٣١١٩-۰٣-۰١١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٢١ تعمیرکار دستگاه های احضار پرستار و پیجینگ بیمارستانی(Nurse call) ٣١١٩-۰٣-۰۰۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٢٢ تعمیرکار دستگاه های استریل کننده واحد(C.S.R) ٣١١٩-۰٣-۰۰٣-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٢٣ تعمیرکار دستگاه های رختشویخانه بیمارستانی(Laundry) ٣١١٩-۰٣-۰۰۵-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٢۴ تعمیرکار تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی ٣١١٩-۰٣-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٢۵ تعمیرکار تجهیزات سیستم گازهای طبی بیمارستانی ٣١١٩-۰٣-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٢۶ تعمیرکار دستگاه های پزشکی و بیمارستانی ٨-۵٢/٣٢/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٢٧ نگهداری پیش گیرانه و عیب یابی تجهیزات پزشکی اتاق عمل ٨-۵٢/٣٢/١/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٢٨ نگهداری پیش گیرانه و عیب یابی و تجهیزات پزشکی بخشهای ویژه ICU,CCU,NICU,PICU ٨-۵٢/٣٢/١/١/١ ١ ٢ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٢٩ تعمیرکار دستگاه وتجهیزات دندانپزشکی ٨-۵٢/٩٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٣۰ نگهداری پیشگیرانه و تعمیر تجهیزات دندانپزشکی ٣١١٩-۰٣-۰۰٧-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٣١ تکنسین کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و بیمارستانی ٣١١٩-۰٣-۰۰٨-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٣٢ نصاب و تعمیرکار دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی ٣١١٩-۰٣-۰۰۶-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٣٣ کاربری و نگهداشت دستگاه های مانیتورینگ علایم حیاتی (ECG) ٣١١٩-۰٣-۰١٢-١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٣۴ پردازش سیگنال با نرم افزار MATLAB ٣١١۴-۰٣-۰۰۴-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٣۵ مکاترونیک کار ٣١١۴-۰٣-۰۰١-٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣
٣۶ اپراتور موبایل روبات بازرسی (ویدئو متری) شبکه های فاضلاب ٣١٣٩-۰٣-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٣٧ فروشنده گوشی تلفن همراه ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ۵
٣٨ تعمیر برد الکترونیکی یخچال و کولرهای اسپیلت ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
٣٩ تعمیر برد الکترونیکی پکیج شوفاژ گازی ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۴۰ الکترونیک کار صنعتی ٨-۵٢/۵٣/١/۵ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۴١ تعمیرکار دستگاه ATM ٨-۵٢/۴۶/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۴٢ تعمیرکار دوربین های فیلمبرداری ٨-۴٢/٣۶/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۴٣ تعمیرکار دوربین های عکاسی دیجیتال ٨-۴٢/٣٧/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۴۴ تعمیرکار سیستم های نظارت تصویری (دوربین مدار بسته) ٨-۵٢/١٨/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۴۵ تعمیرکار دستگاه های آزمایشگاهی الکترونیک ٨-۵٢/١١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۴۶ تعمیرکار تلفن رومیزی و ارتباطات داخلی ٨-۵۶/٣۵/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۴٧ تعمیرکار تلویزیون رنگی ٨-۵۴/٢٣/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۴٨ تعمیرکار تلویزیون های پیشرفته(LCD و پلاسما) ٨-۵۴/٢٣/١/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۴٩ نصب و تعمیر تلویزیون های پلاسما ،LCD و LEDسامسونگ ٧۴٢١-۰٣-۰١۰-١ ١ ١ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۵۰ تعمیرکار دستگاه فتوکپی ٨-۵٢/۴٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۵١ تعمیرکار دستگاه های پخش لوح فشرده(CD) ٨-۵۴/٢٨/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۵٢ تعمیرکار دستگاه های تکثیر ٨-۵٢/۴٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۵٣ تعمیرکار دستگاه های دورنگار (فکس) ٨-۵۴/٢٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۵۴ تعمیرکار رادیو و ضبط صوت ٨-۵۴/٢۵/١/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۵۵ نصب و تعمیر سیستم های صوتی خانگی سامسونگ ٧۴٢١-۰٣-۰۰١-١ ١ ١ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۵۶ تعمیرکار ماشین تایپ ٨-۴٩/۶٨/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۵٧ تعمیرکار ماشین حساب ٨-۵٢/۴٩/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۵٨ تعمیرکار ویدئو کاست ٨-۵۴/٢۶/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۵٩ نصاب و عیب یاب سیستم های حفاظتی- امنیتی و ارتباطی ٨-۵٢/١٩/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۶۰ تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه ٧۴٢١٢۰۰٣۰١٩۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٩ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۶١ تعمیر موبایل و تبلت سامسونگ ٣۵١١-٣۵-۰۰١-١ ١ ١ ۰ ۰ ٩ ١ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۶٢ تعمیرکار دستگاه محافظ برق ٨٢١٢-۰٣-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۶٣ نصاب سیستم های صوتی سالن های کنفرانس ٨-۵٢/١٩/١/٣/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٢ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۶۴ تعمیرکار لامپ های الکتریکی کم مصرف(CFL) ٨٢١٢-۰٣-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۶۵ تعمیر لامپ های کم مصرفLED و SMD ١ ١ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۶۶ تعمیر کار نرم افزار تلفن همراه ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٢ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۶٧ تعمیرکار دستگاه های چاپگر ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٢ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۶٨ تعمیر برد لباسشویی و ظرفشویی ١ ١ ۰ ۰ ۵ ٢ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
۶٩ تعمیر کار برد الکترونیکی دستگاه های ورزشی (تردمیل-دستگاه آنالیز بدن-دوچرخه ثابت-استپر) ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٢ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ١ ٢ ۴ ٧
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!