اخبار مجتمع

برق

معرفی دوره و رشته های برق

برق

اگر کارهای فنی را به خوبی می توانید انجام دهید و به حوزه برق و الکترونیک علاقه دارید، این شغل مناسب شماست. برق کاری انجام کلیه امور مربوط به سیم کشی و برق منازل، ادارات، مراکز صنعتی و … می باشد.

برق کار متخصص در امر سیم‌کشی الکتریکی ساختمان‌ها، ماشین‌های ایستگاهی و تجهیزات مرتبط به آن‌ها است. برق کارها معمولا برق کار عمومی یا برق کار صنعتی هستند. برق کار عمومی با ساختمان ها اعم از مسکونی و اداری و تجاری بیشتر سروکار دارند. برق کار صنعتی با برق کاری سیستم های کارخانه ها درگیر هستند.

برق کار باید بسیار منظم و دقیق بوده و به جزئیات توجه نماید. همچنین باید به دستورالعمل های کاری موجود و مسایل ایمنی آگاهی کامل داشته باشد. مساله ایمنی در این شغل بسیار مهم و حیاتی بوده و برق کار باید با اصول و دستورالعمل های ایمنی به خوبی آشنا باشد و در حین کار از لباس و کفش مناسب استفاده کند. همچنین برق کار باید بتواند در ارتفاع به راحتی کار کرده و توان بدنی خوبی داشته باشد. برای ورود به این شغل می توانید دوره های فنی موجود را گذرانده و سپس به صورت کارآموزی نزد یک استاد کار مدتی شاگردی کنید. در این شغل مانند بسیاری از مشاغل فنی، تجربه بسیار مهم می باشد.

ساعت کاری برق کار، اگر در جایی استخدام باشد، به صورت تمام وقت است. در برخی از حوزه ها که نیاز به کنترل شبانه روزی است، گاهی شیفت های شب نیز دارد. اگر برق کار به طور مستقل کار کند و مغازه داشته باشد، ساعت کاری منعطفی داشته و خود او آن را تعیین می کند. بسته به نوع کار، محل کار برق کار می تواند داخل ساختمان ها، کارخانجات و یا در فضاهای بیرونی باشد.

بررسی و طراحی سیستم‌های انتقال و تبدیل انرژی الکتریکی؛ و یا بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی برای پردازش و انتقال اطلاعات، نظیر کامپیوترها، سامانه های مخابراتی، مدارهای مجتمع، رادارها و نظایر آن. به بیان دیگر، مهندسان برق از الکتریسیته یا برای انتقال انرژی و یا برای پردازش اطلاعات استفاده می کنند.

فراگیرتر شدن استفاده از انرژی الکتریکی و افزایش نیاز به انتقال و نیز پردازش سریعتر اطلاعات، مهندسی برق را به یکی از مهمترین و پرتقاضا ترین زمینه های مهندسی و صنعت تبدیل کرده است.

یکی از بهترین تعریف هایی که از مهندسی برق شده است،‌ این است که محور اصلی فعالیت های مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد. رشته‌ مهندسی برق دارای‌ ۵ گرایش‌ الکترونیک‌، مخابرات‌، کنترل‌ و ابزار دقیق ، قدرت‌ ، ساختمان است‌.

توانیهای افراد در این رشته:
  • بررسی کاربردی بودن و قابل استفاده بودن جدیدترین تکنولوژی ها و نوآوری های حوزه برق و الکترونیک برای بکارگیری در روند پروژه
  • طراحی اجزا، نرم افزار، محصولات و سیستم های الکترونیکی برای کاربردهای تجاری، صنعتی، پزشکی، نظامی و علمی
  • تست نمونه های آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل داده ها
  • تهیه برنامه های فنی و عملی با استفاده از نرم افزارهای طراحی و مهندسی کامپیوتری
  • تخمین هزینه ها و نیروی انسانی مورد نیاز و انجام زمانبندی پروژه
  • هماهنگی فعالیت های تکنسین ها و کارگران
  • اطمینان از رعایت شدن مقررات مربوطه در پروژه ها
  • برنامه ریزی و نظارت بر برنامه های بازرسی، تعمیر و نگهداری
  • انجام صفر تا صد پروژه برق ساختمان
  • و…

 

رشته های قابل ارائه :
# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ تحلیل مغناطیسی ماشین های الکتریکی با روش اجزا محدود FEM در نرم افزار Ansoft Maxwell ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ١ ۵ ١ ٢
٢ طراحی و شبیه سازی درایو ماشین های الکتریکی با نرم افزار MATLAB ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ١ ۵ ١ ٢
٣ تحلیل سیستم های قدرت با نرم افزار ETAP ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ١ ۵ ١ ٢
۴ تحلیل سیستم های قدرت با نرم افزار DIGSILENT ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ١ ۵ ١ ٢
۵ دیسپاتور ۰-٢٣/٣۴/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ١ ۵ ١ ٢
۶ طراح تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی ٢١۵١-۰۵-۰١۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ١ ۵ ١ ٢
٧ طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های بلند مرتبه ٢١۵١-۰۵-۰١٢-١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ١ ۵ ١ ٢
٨ طراحی تاسیسات الکتریکی مراکز درمانی(بیمارستان ها) ٢١۵١-۰۵-۰١٣-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ١ ۵ ١ ٢
٩ طراحی و شبیه سازی روشنایی مکان های باز و بسته با نرم افزارDialux ۰-٢٣/٣۰/١/١/٨ ١ ٣ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ١ ۵ ١ ٢
١۰ طراحی روشنایی فضای باز با نرم افزار Calculux Area ۰-٢٣/٩۶/١/١/٣ ١ ۴ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ١ ۵ ١ ٢
١١ طراحی سیستمهای اتصال زمین ۰-٢٣/٣٢/١/١/١٢ ١ ۵ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ١ ۵ ١ ٢
١٢ طراحی سیستمهای برق اضطراری ۰-٢٣/٣٢/١/١/١٣ ١ ۶ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ١ ۵ ١ ٢
١٣ ناظر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی ٢١۵١-۰۵-۰١١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ١ ۵ ١ ٢
١۴ طراحی بینایی ماشین ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
١۵ نقشه کشی تأسیسات الکتریکی ساختمان با نرم افزار AutoCAD Electrical ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
١۶ نقشه کشی تأسیسات الکتریکی ساختمان با نرم افزار AutoCAD ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
١٧ طراحی و اجرای سیستم های حفاظت زمین، صاعقه و کاتدی ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
١٨ طراحی و شبیه سازی مدارات فرمان و قدرت برق صنعتی با نرم افزار EKTS ١ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
١٩ طراحی تابلو بانک خازنی ١ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٢۰ برنامه ریز تعمیر ونگهداری سیستم های قدرت ۰-٣۴/٩٧/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٢١ تعمیرکار کلیدهای فشار ضعیف(متوسط) ٨-۵١/٣۵/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٢٢ ممیز انرژی الکتریکی ساختمان ٣١١٣-۰۵-۰۰٣-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٢٣ تحلیلگر داده با نرم افزار MATLAB ٣١١٣-۰۵-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٢۴ تجزیه وتحلیل مدارات الکتریکی بانرم افزار MATLAB ٣١١٣-۰۵-۰١١-١ ١ ١ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٢۵ پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB ٢١۵١-۰۵-۰٢۰-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٢۶ پردازش تصویر و بینایی ماشین با نرم افزار Open CV ٢١۵١-۰۵-۰٢١-١ ١ ٣ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٢٧ برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab ٣١١٣-۰۵-۰۰٨-١ ١ ۴ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٢٨ کار با Sim Power System MATLAB ۰-٢٣/٣۰/١/١/٧ ١ ۵ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٢٩ طراحی شبکه های عصبی پرسپترون با نرم افزار MATLAB ١ ۶ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٣۰ مدیر فنی آسانسور ٧۴١٢-۰۵-۰٣٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٣١ طراحی­ وشبیه ­سازی آسانسور با استفاده از نرم­ افزارLIFT Designer ۰-٢٣/٣٣/١/١/١۰ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٣٢ برقکار صنعتی ممتاز طرح ١٨ ماهه ٨-۵۵/١٣/‎‏م‎‎‏‎/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٣٣ ترسیم نقشه ­های تاسیسات الکتریکی بانرم­ افزار Auto cad electrical ۰-٢٣/٩۶/١/١/۴ ١ ١ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٣۴ ترسیم نقشه هاومدارات الکتریکی والکترونیکی بانرم افزارprofi cad ١ ٢ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٣۵ نقشه کشی تاسیسات الکتریکی صنعتی با نرم افزار EPLAN ٣١١٣٣۰۰۵۰۰۶۰۰٣١ ٢ ٣ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٣۶ راه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور Delta ٣١١٣-۰۵-۰۰۵-١ ١ ۴ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٣٧ راه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور LS ٣١١٣-۰۵-۰۰۶-١ ١ ۵ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٣٨ راه اندازی موتور های القایی باکنترل دور siemens ٣١١٣-۰۵-۰۰٩-١ ١ ۶ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
٣٩ راه اندازی موتور های القایی باکنترل دورomron ٣١١٣-۰۵-۰١۰-١ ١ ٧ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
۴۰ طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی ٣١١٣-۰۵-۰١٢-١ ١ ٨ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
۴١ راه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور TETA ١ ٩ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
۴٢ اپراتور ارزیابی امنیت سیستم های قدرت ۰-٣۴/٩۵/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ١ ٣ ١ ٣
۴٣ اپراتور بهره برداری از سیستم های قدرت ۰-٣۴/٩۶/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ١ ٣ ١ ٣
۴۴ اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال برق ٣١٣١-۰۵-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ١ ٣ ١ ٣
۴۵ اپراتور دیزل ژنراتور ٣١٣١-١۶ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ١ ٣ ١ ٣
۴۶ بازرسی ایمنی آسانسور ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۴٧ متصدی خدمات مشترکین برق ۴٢٢٢-۰۵-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ٢ ٢ ۴
۴٨ دکل بند ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ۴ ١ ٢ ٧
۴٩ برقکار ساختمان ٨-۵۵/٢٨/٢/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۵۰ سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان(ویژه برقکاران تجربی ساختمان) ٧۴١١-۰۵-۰١۰-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۵١ بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین خانگی ٧۴١١-۰۵-۰١١-١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۵٢ بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین کشاورزی ٧۴١١-۰۵-۰١٢-١ ١ ٣ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۵٣ بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین تجاری ٧۴١١-۰۵-۰١۵-١ ١ ۴ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۵۴ بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین اداری ٧۴١١-۰۵-۰١۴-١ ١ ۵ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۵۵ متره و برآورد هزینه تاسیسات الکتریکی ساختمان ٣١١٣-۰۵-۰۰۴-١ ١ ۶ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۵۶ تست و تحویل تاسیسات برقی ١ ١ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۵٧ بکارگیری الزامات مبحث ١٣ مقررات ملی ساختمان در اجرای تاسیسات برقی ١ ٢ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۵٨ برقکار ساختمان درجه ١ ٨-۵۵/٢٨/١/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۵٩ نصب و تعمیر درب های اتوماتیک ۰-٢٣/٣٢/١/١/١٧ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۶۰ اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ٣١١٣-۰۵-۰١٣-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۶١ برنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با پروتکل KNX ٣١١٣-۰۵-۰١۴-١ ١ ٣ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۶٢ برنامه ریزی پلتفرم اینترنت اشیا و مدیریت هوشمند ساختمان مبتنی بر پروتکل R.SA ١ ۴ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۶٣ نصاب تاسیسات جریان ضعیف ٧۴١١٢۰۰۵۰۰٣۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۶۴ نصب دوربین های مدار بسته تحت شبکه ٧۴١١-۰۵-۰١٣-١ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۶۵ نصب سیستم های دربازکن ١ ٩ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۶۶ نصاب تأسیسات الکتریکی ساختمان ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۶٧ نصاب سیستم‌های برق اضطراری و فتوولتائیک ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۶٨ نصاب و سرویسکار درب های اتوماتیک برقی ، سازه های متحرک و کنترل تردد ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
۶٩ کمک برقکار ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
٧۰ تعمیر مشعل های گازسوز تک فاز ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٧١ نصب و راه اندازی تجهیزات حفاظتی صنعتی و کشاورزی ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٧٢ برقکار صنعتی ٧۴١٢-۰۵-۰۰۶-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٧٣ کار با قطعات الکترونیک قدرت ٧۴١٢-۰۵-۰١٣-١ ١ ۶ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٧۴ تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی کوره های القایی فرکانس متوسط ٧۴١٢-۰۵-۰۴۰-١ ١ ٧ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٧۵ نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ) ۰-٢٣/٣٣/١/١/١٢ ١ ٩ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٧۶ مفصل بندی کابلهای برق ۰-٢٣/٣٣/١/١/۶ ١ ۰ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٧٧ برنامه نویسی با رله برنامه پذیر ZEN ٣١٣٩-٣١-۰١۴-١ ١ ٣ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٧٨ برنامه نویسی با رله برنامه پذیر Zelio ٣١٣٩-٣١-۰٣۴-١ ١ ۴ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٧٩ برنامه نویسی رله برنامه پذیر ATech ١ ۵ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٨۰ راه اندازی و برنامه نویسی LOGO SMART ١ ۶ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٨١ برنامه نویسی رله برنامه پذیر GEMO ١ ٧ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٨٢ طراحی و شبیه سازی مدارات با نرم افزار Logo soft comfort ١ ٨ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٨٣ برقکار عمومی صنعت نفت ٨-۵۵/١۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٨۴ مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق ٨-۵١/۴۶/٢/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٨۵ سرپرستی تابلو سازی برق ٨-۵١/۴۵/١/٣ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٨۶ عیب یابی تابلوهای برق چاه های کشاورزی ١ ٣ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٨٧ مونتاژ و نصب تابلو کنتاکتوری چاه های کشاورزی ١ ۴ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٨٨ تعمیرکار ماشین های الکتریکی ٨-۵٣/۴٧/٢/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٨٩ ترسیم و محاسبه سیم بندی موتورهای الکتریکی AC ١ ۴ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٩۰ تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه ١ ٨-۵٣/۴٧/١/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٩١ برقکار ماشین آلات ٨-۵۵/١۶/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٩٢ فن ورز تعمیرات برق ماشین آلات راهسازی (صنایع) ٨-۵٣/۴٣/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٩٣ مسئول موتورپیچی ماشین آلات راهسازی (صنایع) ٨-۵٣/۴۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٩۴ برقکارکارخانه آسفالت وسنگ‌شکن ٨-۵۵/١٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٩۵ تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده ٨-۵۵/٧٧/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٩۶ تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(اتوی خشک و بخار-اتوی پرسی-بخور سرد و گرم) ٨-۵۵/٧٧/٢/١/۶ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٩٧ تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(بخاری برقی-رادیاتور برقی و بخاری فن دار) ٨-۵۵/٧٧/١/٣/۴ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٩٨ تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(پلوپز-آرام پز-بخارپز-اجاق برقی) ٨-۵۵/٧٧/٢/١/٨ ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٩٩ تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(پنکه-هود-هواکش) ٨-۵۵/٧٧/١/٣/٢ ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١۰۰ تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(توستر-ساندویج ساز-سرخ کن و کباب پز برقی) ٨-۵۵/٧٧/٢/١/٧ ١ ۵ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١۰١ تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(جاروبرقی و شارژی) ٨-۵۵/٧٧/١/٣/٣ ١ ۶ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١۰٢ تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(چرخ گوشت-غذا ساز و سبزی خرد کن) ٨-۵۵/٧٧/٢/١/٣ ١ ٧ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١۰٣ تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(سشوار-دست خشک کن دستی و ریش تراش) ٨-۵۵/٧٧/٢/١/٩ ١ ٨ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١۰۴ تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(قهوه جوش- سماور برقی- کتری برقی و چای ساز) ٨-۵۵/٧٧/٢/١/۴ ١ ٩ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١۰۵ تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(کولر آبی متحرک- کولر آبی بامی تک فاز و سه فاز) ٨-۵۵/٧٧/١/٣/١ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١۰۶ تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده(مخلوط کن- آسیاب برقی- همزن برقی- آبمیوه گیری- آب پرتقال گیر و میوه خشک کن) ٨-۵۵/٧٧/٢/١/۵ ١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١۰٧ تعمیر لوازم خانگی حرارتی الکتریکی (مایکروفر و اجاق القایی) ٣١١٣/١۴ ١ ٢ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١۰٨ تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه ١ ٨-۵۵/٧٧/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١۰٩ تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی ٧۴١٢٢۰۰۵۰١٢۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١١۰ نصب و تعمیر ماشین های ظرفشویی سامسونگ ٧۴١٢-۰۵-۰١١-١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١١١ نصب و تعمیر ماشین های لباسشویی سامسونگ ٧۴١٢-۰۵-۰١۰-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١١٢ نصاب و تعمیرکار آسانسور ٨-۵١/۶۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١١٣ راه اندازی آسانسور (پایه ٣) ٧۴١٢-۰۵-۰١۶-١ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١١۴ نصب درب و ریل آسانسور (پایه ٢) ٧۴١٢-۰۵-۰١۴-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١١۵ نصب مکانیکی آسانسور (پایه ٢ ) ٧۴١٢-۰۵-۰١٨-١ ١ ٣ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١١۶ نگهداری آسانسور ٧۴١٢-۰۵-۰١۵-١ ١ ۴ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١١٧ کمک نصاب آسانسور ٧۴١٢٢۰۰۵۰١۴۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١١٨ تکنسین فنی آسانسور ٧۴١٢-۰۵-۰٣١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١١٩ تعمیرکار ابزار برقی صنعتی ٧۴١٢-۰۵-۰١٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١٢۰ برقکار صنعتی ماهر ٨-۵۵/١٢/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١٢١ برقکار صنعتی پروژه(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) ٨-۵۵/١٩/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١٢٢ تعمیرکار اجاق گازها و فرهای برقی ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١٢٣ تعمیرکار جرثقیل تاورکرین ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١٢۴ راه انداز آسانسور ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١٢۵ نصاب تجهیزات الکتریکی آسانسور ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١٢۶ نصاب ریل و درِ آسانسور ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١٢٧ نصاب تجهیزات مکانیکی آسانسور ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١٢٨ سرویس کار آسانسور ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١٢٩ برقکار ماشین ابزار ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١٣۰ نصاب تجهیزات چاه های کشاورزی ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١٣١ تعمیر و نگهداری شبکه فشار ضعیف هوایی کابل خود نگهدار به روش خط گرم ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١٣٢ تعمیر و نگهداری پست های زمینی فشار متوسط به روش خط گرم ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١٣٣ فن ورز برق فشار قوی ٨-۵٧/٢٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١٣۴ تعمیر برق فشار قوی ٨-۵٣/٢۵/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١٣۵ فن ورز پست های توزیع برق ٨-۵٩/٩٨/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١٣۶ فن ورز پست های توزیع زمینی ٨-۵٩/٩٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١٣٧ فن­ ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه دور ٨-۵٧/٢٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١٣٨ فن­ ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه نزدیک ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١٣٩ فن­ ورز نصب پایه به روش خط گرم ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١۴۰ فن ورز خطوط زمینی برق ٧۴١٣-۰۵-۰٢١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١۴١ فن ورز شبکه هوایی برق ٨-۵٧/٢۵/١/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١۴٢ احداث،تعمیر، سرویس و نگهداری شبکه کابل خودنگهدار ١ ١ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١۴٣ بهره برداری از تجهیزات و کابل های شبکه کابل خودنگهدار ۰-٢٣/٣٣/١/١/۴ ١ ٢ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١۴۴ فن ورز لوازم اندازه گیری برق ٧۴١٣-۰۵-۰٢٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١۴۵ کارگر شبکه هوایی برق درجه٢ ٨-۵٧/٢٣/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١۴۶ کارگر شبکه هوایی برق درجه١ ٨-۵٧/٢٣/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١۴٧ مامور قرائت کنتور برق ٧۴١٣-۰۵-۰٢۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١۴٨ مامور فنی خدمات مشترکین برق ٨-۵٧/۵٢/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١۴٩ مسئول ایمنی در شبکه های توزیع برق ٧۴١٣-۰۵-۰٢٣-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١۵۰ رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق ١ ١ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١۵١ رعایت ایمنی در شبکه های انتقال نیروی برق ١ ٢ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١۵٢ مسئول کنترل شبکه های توزیع زمینی و هوایی ٨-۵٧/٢٩/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١۵٣ بهره بردار شبکه توزیع برق ٧۴١٣-۰۵-۰٢۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ۴ ٧
١۵۴ لوستر ساز بلوری ٨-٩۴/٢٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٨
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!