اخبار مجتمع

حمل و نقل ریلی

نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 تکنسین برق تعمیرات قطارهای برقی 3113-14-001-1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 3 3 1 1 3 1146  دانلود
2 تکنسین فنی ایستگاه 3115-14-003-1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 3 3 1 1 3 800  دانلود
3 تکنسین مکانیک تعمیرات قطارهای برقی 3115-14-001-1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 3 5 1 1 3 1050  دانلود
4 ناظر تخلیه و بارگیری 3-59/26/1/1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 2 3 2 3 4 260  دانلود
5 رئیس قطار باری 9-83/23/1/1 1 0 0 0 3 0 0 4 1 0 2 3 2 3 4 266  دانلود
6 راهبر کنترل ترافیک مراکز فرمان 1213-14-001-1 1 0 0 0 4 0 0 4 1 0 2 3 2 3 4 1190  دانلود
7 متصدی آزمایش تهویه واگن 8-81/09/1/1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 2 7 2 1 7 154  دانلود
8 تعمیر کار ترمز لکوموتیو آلستوم 9-84/26/1/1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 92  دانلود
9 تعمیر کار موتور لکوموتیو آلستوم 9-84/28/1/1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 357  دانلود
10 بازدیدکننده فنی قطارهای مسافری 9-83/22/1/1 1 0 0 0 3 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 112  دانلود
11 کنترلر بهره برداری لکوموتیو و واگن 8-43/48/1/1 1 0 0 0 7 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 112  دانلود
12 تعمیرکار برق لکوموتیو GM 8-55/44/1/1 1 0 0 0 9 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 380  دانلود
13 کنترلر سیستم های برقی لکوموتیو 8-55/45/1/1 1 1 0 0 9 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 70  دانلود
14 تعمیر کار مکانیک لکوموتیوGM 8-43/44/1/1 1 0 0 0 0 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 346  دانلود
15 عیب یابی ژنراتورهای لکوموتیو 8-43/46/1/1 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 50  دانلود
16 بازرس موتور لکوموتیوGM 9-83/24/1/1 1 2 0 0 0 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 30  دانلود
17 تعمیرکار ترمز لکوموتیو GM , GE 9-84/27/1/1 1 0 0 0 1 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 96  دانلود
18 کنترل و عیب یابی ترمز وسایل حمل و نقل ریلی 8-43/49/1/1 1 1 0 0 1 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 120  دانلود
19 راننده درزین 8-83/43/1/1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 858  دانلود
20 راهبری قطارهای برقی شهری و حومه 8311-13-001-1 1 0 0 0 3 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 729  دانلود
21 راهبر ماشین آلات مکانیزه خط 8311-14-001-1 1 0 0 0 4 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 1000  دانلود
22 راهبردیزل لکوموتیو 8311-14-004-1 1 0 0 0 5 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 1680  دانلود
23 راهبرماشین آلات جرثقیل دار ریلی 8311-14-002-1 1 0 0 0 6 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 1014  دانلود
24 راهبرماشین آلات دومنظوره ریلی وجاده ای 8311-14-003-1 1 0 0 0 7 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 634  دانلود
25 راهبری قطار مترو (نیمه سنگین ، 5 واگن ) 1 0 0 0 8 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 656  دانلود
26 مانورچی 3-91/26/1/1 1 0 0 0 7 0 0 4 1 0 2 2 1 3 8 1050  دانلود
27 تعمیرکاران خطوط و ابنیه فنی راه آهن 8-83/45/1/1 1 0 0 0 1 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 222  دانلود
28 کاربر ماشین آلات خطوط راه آهن 8-83/44/1/1 1 0 0 0 2 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 874  دانلود
29 راهدار خط 3-59/46/1/1 1 0 0 0 3 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 268  دانلود
30 تعمیرکار و نگهداری گاورنر لکوموتیوهای دیزل الکتریک 8-43/45/1/1 1 0 0 0 6 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 88  دانلود
31 سرمانورچی 3-91/27/1/1 1 0 0 0 8 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 298  دانلود
32 بارگیر و باربند 9-71/91/1/1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 3 3 3 9 120  دانلود
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!