اخبار مجتمع

حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی

 

محل قرار گیری متن

نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 تکنسین برق تعمیرات قطارهای برقی 3113-14-001-1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 3 3 1 1 3 1146  دانلود
2 تکنسین فنی ایستگاه 3115-14-003-1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 3 3 1 1 3 800  دانلود
3 تکنسین مکانیک تعمیرات قطارهای برقی 3115-14-001-1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 3 5 1 1 3 1050  دانلود
4 ناظر تخلیه و بارگیری 3-59/26/1/1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 2 3 2 3 4 260  دانلود
5 رئیس قطار باری 9-83/23/1/1 1 0 0 0 3 0 0 4 1 0 2 3 2 3 4 266  دانلود
6 راهبر کنترل ترافیک مراکز فرمان 1213-14-001-1 1 0 0 0 4 0 0 4 1 0 2 3 2 3 4 1190  دانلود
7 متصدی آزمایش تهویه واگن 8-81/09/1/1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 2 7 2 1 7 154  دانلود
8 تعمیر کار ترمز لکوموتیو آلستوم 9-84/26/1/1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 92  دانلود
9 تعمیر کار موتور لکوموتیو آلستوم 9-84/28/1/1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 357  دانلود
10 بازدیدکننده فنی قطارهای مسافری 9-83/22/1/1 1 0 0 0 3 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 112  دانلود
11 کنترلر بهره برداری لکوموتیو و واگن 8-43/48/1/1 1 0 0 0 7 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 112  دانلود
12 تعمیرکار برق لکوموتیو GM 8-55/44/1/1 1 0 0 0 9 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 380  دانلود
13 کنترلر سیستم های برقی لکوموتیو 8-55/45/1/1 1 1 0 0 9 0 0 4 1 0 2 3 3 2 7 70  دانلود
14 تعمیر کار مکانیک لکوموتیوGM 8-43/44/1/1 1 0 0 0 0 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 346  دانلود
15 عیب یابی ژنراتورهای لکوموتیو 8-43/46/1/1 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 50  دانلود
16 بازرس موتور لکوموتیوGM 9-83/24/1/1 1 2 0 0 0 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 30  دانلود
17 تعمیرکار ترمز لکوموتیو GM , GE 9-84/27/1/1 1 0 0 0 1 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 96  دانلود
18 کنترل و عیب یابی ترمز وسایل حمل و نقل ریلی 8-43/49/1/1 1 1 0 0 1 1 0 4 1 0 2 3 3 2 7 120  دانلود
19 راننده درزین 8-83/43/1/1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 858  دانلود
20 راهبری قطارهای برقی شهری و حومه 8311-13-001-1 1 0 0 0 3 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 729  دانلود
21 راهبر ماشین آلات مکانیزه خط 8311-14-001-1 1 0 0 0 4 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 1000  دانلود
22 راهبردیزل لکوموتیو 8311-14-004-1 1 0 0 0 5 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 1680  دانلود
23 راهبرماشین آلات جرثقیل دار ریلی 8311-14-002-1 1 0 0 0 6 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 1014  دانلود
24 راهبرماشین آلات دومنظوره ریلی وجاده ای 8311-14-003-1 1 0 0 0 7 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 634  دانلود
25 راهبری قطار مترو (نیمه سنگین ، 5 واگن ) 1 0 0 0 8 0 0 4 1 0 2 1 1 3 8 656  دانلود
26 مانورچی 3-91/26/1/1 1 0 0 0 7 0 0 4 1 0 2 2 1 3 8 1050  دانلود
27 تعمیرکاران خطوط و ابنیه فنی راه آهن 8-83/45/1/1 1 0 0 0 1 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 222  دانلود
28 کاربر ماشین آلات خطوط راه آهن 8-83/44/1/1 1 0 0 0 2 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 874  دانلود
29 راهدار خط 3-59/46/1/1 1 0 0 0 3 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 268  دانلود
30 تعمیرکار و نگهداری گاورنر لکوموتیوهای دیزل الکتریک 8-43/45/1/1 1 0 0 0 6 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 88  دانلود
31 سرمانورچی 3-91/27/1/1 1 0 0 0 8 1 0 4 1 0 2 2 1 3 8 298  دانلود
32 بارگیر و باربند 9-71/91/1/1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 3 3 3 9 120  دانلود
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!