اخبار مجتمع

صنایع خودرو

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 تکنسین ارزیاب قطعات 4-43/30/1/1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 3 1 2 3 1 120  دانلود
2 تکنسین انجام آزمون 4-43/31/1/1 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 3 9 1 1 3 125  دانلود
3 اپراتوری عمومی ایستگاه های سوخت رسانی CNG 5245-01-001-1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 4 2 5 48  دانلود
4 نصاب شیشه اتوبوس 8-43/56/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 2 1 7 172  دانلود
5 ترمیم گرشیشه اتومبیل به روش Ultra Band 9-57/60/1/1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 2 1 7 102  دانلود
6 نقاش خودرو درجه2 9-39/64/2/3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 3 1 7 276  دانلود
7 بازرسی تشخیص رنگ خودرو ندارد 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 3 1 7 108  دانلود
8 نقاش خودرو درجه 1 9-39/64/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 3 1 7 291  دانلود
9 کنترلر فیزیکی رنگ خودرو 0-12/96/1/2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 3 1 7 106  دانلود
10 پوشش دهی رنگ بدنه خودرو باموادنانو 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 2 3 1 7 175  دانلود
11 تعمیروجوشکاری اگزوز خودرو 7231-01-060-1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 2 7 184  دانلود
12 صافکار درجه 2 8-73/74/2/2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 1 2 7 480  دانلود
13 صافکار درجه 1 8-73/74/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 3 1 2 7 576  دانلود
14 تعمیر سپر خودرو 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 3 1 2 7 30  دانلود
15 صافکار بدون رنگ 8-73/75/1/1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 3 1 2 7 360  دانلود
16 ماکت سازخودرو 7231-01-046-1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 4 1 2 7 306  دانلود
17 تولید فیلترهای هوا وکابین خودروهای سبک سواری 7231-01-055-1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 4 1 2 7 46  دانلود
18 تعمیرکارخودروهای سبک ماهر(طرح 18 ماهه پیوسته) 8-43/24/1/1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 2435  دانلود
19 تعمیر موتور گیربکس ریو 723120010010031 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 55  دانلود
20 تعمیرموتور و گیربکس زانتیا 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/9 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45  دانلود
21 تعمیرموتور و گیربکس پراید 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/3 1 5 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45  دانلود
22 تعمیر موتوروگیربکس و دیفرانسیل پژو206 8-43/25/1/1 1 6 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 32  دانلود
23 تعمیر موتور‘گیربکس و دیفرانسیل پژو 405‘پارس و سمند 8-43/28/1/1 1 7 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 32  دانلود
24 تعمیر موتور‘گیربکس و دیفرانسیل پیکان آردی و خانواده روآ 8-43/27/1/1 1 8 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 24  دانلود
25 تکنولوژی خودرو 7231-01-070-1 1 9 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45  دانلود
26 تعمیرموتوروگیربکس L90 7231-01-074-1 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40  دانلود
27 تعمیر گیربکس و دیفرانسیل تیگو 1 4 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 50  دانلود
28 تعمیر گیربکس و دیفرانسیل آریزو 1 5 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45  دانلود
29 تعمیر گیربکس و دیفرانسیل ام وی ام ایکس 22 1 6 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45  دانلود
30 امدادگرامدادخودرو(درجه2) 7231-01-075-1 1 3 3 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 152  دانلود
31 معاینه فنی خودروهای سبک 1 4 3 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 61  دانلود
32 تعمیرکاراتومبیل های سواری بنزینی 7231-01-056-1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 720  دانلود
33 تعمیر موتور ملی EF7 8-43/26/1/1 1 4 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 16  دانلود
34 تعمیرموتورسمند 7231-01-043-1 1 5 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30  دانلود
35 تعمیر موتورخودروی تیگو 1 4 1 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 50  دانلود
36 تعمیر موتور ام وی ام ایکس 22 1 5 1 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 50  دانلود
37 تعمیر موتور خودرواریزو 6 1 6 1 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60  دانلود
38 تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 1 8-43/23/1/4 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 800  دانلود
39 تعمیر رادیاتور (مبدلهای حرارتی)موتورها 7231-01-063-1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 126  دانلود
40 سرویس و عیب‌یابی خودروهای سواری هیبریدی ندارد 1 2 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60  دانلود
41 سرویس و نگهداری خودروهای تویوتا 1 3 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40  دانلود
42 تعمیر موتور تویوتا 1 4 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 35  دانلود
43 کاربرد اصول ایمنی وبهداشت محیط کار 7231-01/031/1 1 5 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30  دانلود
44 کاربرد مدارک فنی خودرو به زبان خارجی 7231-01/039/1 1 6 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 90  دانلود
45 تعمیر دیفرانسیل های مستقل 7231-01/026/1 1 7 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30  دانلود
46 تعمیر سیستم کلاچ گیربکس معمولی ومیل کاردان 7231-01/025/1 1 8 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 100  دانلود
47 کاربا دستگاههای عیب یاب خودرو 7231-01/036/1 1 9 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30  دانلود
48 تعمیر سیستم جرقه زنی 7231-01/030/1 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30  دانلود
49 تعمیر موتورخودرو بنزینی 7231-01/037/1 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 130  دانلود
50 تعمیر سیستم ترمزمعمولی وABS ضدقفل ترمز 7231-01/028/1 1 3 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40  دانلود
51 عیب یابی موتور خودروهای تویوتا 1 4 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 50  دانلود
52 تعمیر موتور خودروی برلیانس 1 5 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 113  دانلود
53 تعمیر موتور و گیربکس تیبا 1 6 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 50  دانلود
54 تعمیرسیستم تعلیق جلوی خودرو چری 1 7 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 97  دانلود
55 تعمیر موتور جک اس 5 1 8 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60  دانلود
56 تعمیر گیربکس و دیفرانسیل جک اس 5 1 9 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 50  دانلود
57 استفاده ازروشهای ساخت وتولید خودرو 7231-01/001/91 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 90  دانلود
58 استفاده ازروشهای هیدرولیکی ونیوماتیکی مقدماتی 7231-01/008/91 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40  دانلود
59 برنامه ریزی وسرویس ونگهداری تجهیزات کارگاهی 7231-01/018/91 1 2 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30  دانلود
60 اجرای مدیریت خدمات فنی خودرو 7231-01/017/91 1 3 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30  دانلود
61 استخراج منابع خارجی وفنی خودرو 7231-01/021/91 1 4 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60  دانلود
62 کاربرد کامپیوتر درخودرو 7231-01/022/91 1 5 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30  دانلود
63 رعایت ایمنی وحفاظت وبهداشت صنعتی درتعمیرات خودرو 7231-01/016/91 1 6 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 90  دانلود
64 تعمیرگیربکس اتوماتیک معمولی والکترونیکی 723120010030271 2 7 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60  دانلود
65 تعمیرسیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی خودرو 723120010030281 2 8 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 114  دانلود
66 تعمیرسیستم سوخت رسانی موتورهای دیزلی خودرو 7231-01/004/91 1 9 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 72  دانلود
67 تعمیر سیستم سوخت رسانی گازی خودرو 7231-01/005/91 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30  دانلود
68 تعمیر سیستم فرمان معمولی و هیدرولیک 723120010030311 2 1 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30  دانلود
69 تعمیرسیستم های مولد قدرت خودرو 7231-01/006/91 1 3 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 90  دانلود
70 تعمیرسیستم تعلیق خودرو 723120010030341 2 4 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40  دانلود
71 تعمیر سیستم ترمزمعمولی وهوشمند 7231-01/012/91 1 5 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60  دانلود
72 سرپرستی در تعمیرات خودرو 7231-01/015/91 1 6 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30  دانلود
73 نقشه خوانی خودرو 1 7 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 80  دانلود
74 نقشه کشی صنعتی خودرو 7231-01/002/91 1 8 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 70  دانلود
75 تعمیر کلاچ وگیربکس ودیفرانسیل معمولی 7231-01/007/91 1 9 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 60  دانلود
76 تعمیر سیستم انتقال قدرت متغیر پیوسته(CVT ) 1 0 4 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45  دانلود
77 پرس کاری شیلنگ های خودرو 1 1 4 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30  دانلود
78 تعمیر موتور هایما 1 0 5 0 3 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 80  دانلود
79 تعمیرکار خودرو های سبک 723120010050001 2 0 0 0 5 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 370  دانلود
80 تعمیرکار اتومبیل گاز سوز 8-43/94/2/2 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 200  دانلود
81 اصول ایمنی سیستم خودروهای دوگانه سوز 7231-01-057-1 1 1 0 0 6 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 8  دانلود
82 تعمیرسیستم فشارپایین خودروهای دوگانه سوز (سیستم پاششی) 7231-01-059-1 1 2 0 0 6 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 37  دانلود
83 تعمیرسیستم فشارپایین خودروهای دوگانه سوز (سیستم میکسری) 7231-01-058-1 1 3 0 0 6 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 24  دانلود
84 تعمیرسیستم سوخت رسانی CNG 7231-01-072-1 1 0 1 0 6 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 27  دانلود
85 تون آپ (تنظیم کارموتور) 8-43/95/2/4 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 480  دانلود
86 تون آپ (تنظیم موتور پراید) 7231-01-069-1 1 1 0 0 7 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45  دانلود
87 تعمیرسیستم سوخت رسانی انژکتوری زانتیا 8-43/24/‎‏‎‏خ‎‎‏‎‎‎‏‎/1/12 1 2 0 0 7 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45  دانلود
88 سیستم سوخت رسانی انژکتوری پراید 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/6 1 3 0 0 7 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45  دانلود
89 مکانیک سیستم های سوخت رسانی خودرو های سبک 8-43/23/2/2/2 1 4 0 0 7 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 192  دانلود
90 تعمیر کار سیستم انتقال قدرت هیدرودینامیکی 723120010080001 2 0 0 0 8 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 190  دانلود
91 تعمیر سیستم انتقال قدرت خودروی سبک 7231-01-073-1 1 1 0 0 8 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 200  دانلود
92 تعمیر کار سیستم انتقال قدرت هیدرو استاتیکی 723120010090001 2 0 0 0 9 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 190  دانلود
93 تعمیرکار سیستم های تعلیق خودروهای سبک (جلوبندی ساز) 723120010100001 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 120  دانلود
94 تعمیر کمک فنر درجه 2 8-31/98/2/2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 232  دانلود
95 تعمیرکمک فنر درجه 1 8-31/98/1/2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 204  دانلود
96 تعمیر سیستم تعلیق، فرمان و ترمز ریو 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/10 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45  دانلود
97 تعمیر سیستم تعلیق، فرمان و ترمز زانتیا 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/11 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45  دانلود
98 تعمیر سیستم تعلیق، فرمان و ترمز پراید 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/5 1 6 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45  دانلود
99 تعمیرسیستم فرمان وتعلیق خودرو 7231-01/027/1 1 7 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 110  دانلود
100 تعمیرسیستم تعلیق،فرمان وترمز خودروهای روآ،پژو405، پارس ،سمندوپژو206 8-43/29/1/1 1 8 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40  دانلود
101 تعمیر سیستم فرمان ،ترمز و تعلیق خودرو های تویوتا و لکسوس 1 9 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 35  دانلود
102 سرویسکار خودرو 723120010110001 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 132  دانلود
103 پنچرگیری 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 110  دانلود
104 قطعه شناسی (ویژه تولیدات شرکت سایپا) 7231-01-065-1 1 4 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 45  دانلود
105 کالیبراسیون 8-43/24/‎‏خ‎‎‏‎/1/21 1 5 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 18  دانلود
106 تعمیر کار خودروهای تجاری (سنگین و نیمه سنگین) 723120010140001 ** 8-43/26/2/2 2 0 0 0 4 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 880  دانلود
107 تعمیرکار خودرو های تجاری (سنگین و نیمه سنگین) درجه 1 8-43/26/1/2 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 1100  دانلود
108 تعمیرموتور خودروهای سواری دیزلی 7231-01/061/1 1 1 0 0 5 1 0 1 0 0 2 1 3 2 7 105  دانلود
109 تعمیرکارسیستم ترمزهای نیوماتیکی (هوای فشرده خودروها) 8-43/26/2/1/6 ** 723120010300001 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 200  دانلود
110 تعمیرکارموتورسیکلت 8-43/42/2/4 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 280  دانلود
111 تعمیرکارموتورسیکلت درجه1 8-43/42/1/2 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 216  دانلود
112 پیاده وسوارکردن قطعات بدنه موتورسیکلت طرح ویو 7231-01-045-1 1 1 0 0 2 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30  دانلود
113 تعمیرسیستم انژکتورموتورسیکلت ندارد 1 2 0 0 2 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 30  دانلود
114 تعمیرکار سیستم انتقال قدرت خودروهای نیمه سنگین 8-43/26/2/1/9 1 0 0 0 3 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 240  دانلود
115 سرویس و نگهداری گیربکس و دیفرانسیل خودروهای سواری معمولی (چهار چرخ محرک)4WD 1 1 0 0 3 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 80  دانلود
116 تعمیرکارسیستم فرمان مکانیکی و هیدرولیکی (پرقدرت) 723120010340001 2 0 0 0 4 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 120  دانلود
117 تعمیر کار جلوبندی اتوبوس 8-43/61/1/1 1 0 0 0 5 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 100  دانلود
118 نصاب و تعمیر کار جعبه فرمان ZF بر روی اتوبوس 8-43/59/1/1 1 0 0 0 6 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 140  دانلود
119 کارور نصب و راه انداز گیربکس های اتوماتیک اتوبوس و مینی بوس 8-43/60/1/2 1 0 0 0 7 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 153  دانلود
120 کارگر خط تزئینات اتوبوس 8-43/57/1/1 1 0 0 0 8 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 230  دانلود
121 کارگر فایبر گلاس کار اتوبوس 8-43/58/1/1 1 0 0 0 9 3 0 1 0 0 2 1 3 2 7 172  دانلود
122 کنترلر کیفیت خودرو مینی بوس 8-49/84/1/2 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 2 1 3 2 7 129  دانلود
123 تعویض کار روغن خودروهای سبک 7231-01-068-1 1 0 0 0 5 5 0 1 0 0 2 1 3 2 7 110  دانلود
124 تعویض روغن خودروهای سبک 723120010550001 2 0 0 0 5 5 0 1 0 0 2 1 3 2 7 40  دانلود
125 سرویس و نگهداری خودرو ویژه کارآموزان نهضت سواد آموزی 7231-01-062-1 1 1 0 0 5 5 0 1 0 0 2 1 3 2 7 150  دانلود
126 تکنسین آنالیز روغن ماشین آلات 7-45/51/1/1 1 0 0 0 6 5 0 1 0 0 2 1 3 2 7 96  دانلود
127 سرویسکار ماشین آلات سنگین راهسازی 8-43/25/2/1 1 0 0 0 7 5 0 1 0 0 2 1 3 2 7 68  دانلود
128 تعمیرکار موتورهای دیزلی دریایی 8-49/29/2/3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 672  دانلود
129 تعمیر کار سیستم سوخت رسانی موتورهای دیزل(پمپ ساز) 8-43/33/2/3 ** 723320010020001 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 400  دانلود
130 تعمیرکار موتورهای بنزینی قایق 8-43/46/2/3 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 320  دانلود
131 موتور یست موتور لنج درجه 2 9-82/09/2/2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 206  دانلود
132 موتوریست موتور لنج درجه 1 9-82/09/1/2 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 208  دانلود
133 مکانسین واگن 9-84/24/1/2 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 800  دانلود
134 مکانیسین ترمز واگن قطار 9-84/23/1/2 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 720  دانلود
135 مکانیک ماشین آلات سنگین راه سازی (عملیات خاکی) 8-49/63/2/2 1 0 0 0 8 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 720  دانلود
136 تعمیرکار شاسی ماشین آلات سنگین 8-43/26/2/1/7 1 0 0 0 9 0 0 1 0 0 2 3 3 2 7 384  دانلود
137 تعمیرکار دوچرخه 723420010010001 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 3 2 7 90  دانلود
138 تعمیرکار برق خودرو 8-55/42/2/4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 4 7 480  دانلود
139 تعمیرکار برق خودرو درجه1 8-55/42/1/3 1 0 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 640  دانلود
140 تعمیر سیستم برق خانواده سمند(معمولی ، lx ، کار ، el ، سورن) 741220010190011 2 1 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 90  دانلود
141 تعمیر سیستم برق پژو(پارس‘405‘روآ) 8-43/30/1/1 1 2 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 32  دانلود
142 برق و تزئینات ریو 8-55/43/‎‏خ‎‎‏‎/1/4 1 3 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 45  دانلود
143 برق و تزئینات زانتیا 8-55/43/‎‏خ‎‎‏‎/1/5 1 4 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 45  دانلود
144 تعمیرسیستم برق و تزئینات پراید 741220010190051 2 5 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 45  دانلود
145 تعمیرسیستم برق و سیم کشی موتورسیکلت کورسی 250 سی سی 7231-01-042-1 1 6 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 30  دانلود
146 آزمایشگاه مبانی برق والکترونیک خودرو 7231-01/040/1 1 7 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 80  دانلود
147 تعمیر آلترناتور خودرو 7231-01-044-1 1 8 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 30  دانلود
148 تهویه مطبوع پراید و زانتیا 7231-01-071-1 1 9 0 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 45  دانلود
149 تعمیرسیستم کولر خودروهای پژو وسمند 8-43/32/1/1 1 0 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 24  دانلود
150 تعمیر قفل و شیشه بالابر برقی خودرو 2 1 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 140  دانلود
151 تعمیرسیستم برق خودرو های تویوتا 1 2 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 35  دانلود
152 عیب یابی سیستم های الکتریکی(تعلیق ،فرمان و ترمز ) خودروهای تویوتا و لکسوس 1 3 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 35  دانلود
153 عیب یابی سیستم های الکتریکی خودروهای تویوتا 1 4 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 40  دانلود
154 تعمیر سیستم فرمان های برقی خودرو 1 5 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 60  دانلود
155 تعمیر استارتر خودرو 1 6 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 40  دانلود
156 تعمیر مدارهای برقی خودرو چری A15 1 7 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 60  دانلود
157 تعمیرسیستم برق خودرو تیگو 1 8 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 50  دانلود
158 عیب یابی سیستم برق جک اس 5 1 9 1 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 50  دانلود
159 تعمیر سیستم برق ام وی ام ایکس 22 1 0 2 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 50  دانلود
160 تعمیر سیستم برق آریزو 1 1 2 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 55  دانلود
161 تعمیر سیستم برق خودرو هایما 1 2 2 0 9 1 0 1 0 0 2 2 1 4 7 70  دانلود
162 برق کار خودروهای سنگین ونیمه سنگین دیزلی 8-43/62/1/1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2 1 4 7 216  دانلود
163 تعمیرکار کولر خودرو 712720090010001 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 2 1 4 7 150  دانلود
164 تعمیرکار باطری، استارتر و آلترناتور خودرو 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 2 1 4 7 125  دانلود
165 تعمیرکارتجهیزات الکتریکی خودرو 7231-01/029/1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 4 7 100  دانلود
166 نصب دزد گیر خودرو 7231-01-041-1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 4 7 30  دانلود
167 تعمیرسیستم مالتی پلکس 742120010010021 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 4 7 130  دانلود
168 نصب سیستم صوتی خودرو 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 4 7 72  دانلود
169 تعمیرسیستم برق مالتی پلکس ایرانی خودروهای(دنا،سمندو پژو پارس) 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 4 7 140  دانلود
170 تعمیر و نصب سیستم های حفاظتی خودرو 1 6 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 4 7 120  دانلود
171 عیب یابی و رفع عیب مدارات الکترونیکی در خودرو 1 7 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 4 7 60  دانلود
172 تو دوز کار خودرو 7-96/35/1/2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 3 5 7 208  دانلود
173 دوزنده روکش صندلی خودرو 7231-01-066-1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 4 3 5 7 95  دانلود
174 کارگر کارواش 7231-01-067-1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 9 70  دانلود
175 کارواش با فناوری نانو 7231-01-064-1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 9 40  دانلود
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!