اخبار مجتمع

معمــاری

معرفی دوره و رشته های معمــاری

معمــاری

مهندس معمار دارای تفکرات ناب و خلاقانه است که با توجه به فرهنگ سبک معماری منطقه، اقلیم دید و منظر مناسب طرح می زند. این هنر یکی از هفت هنر اصلی است و معمار هنرمند است و آثار او در گروه آثار هنری قرار می گیرد. معمار باید دارای قدرت تجسم بالا، ذوق هنری و خلاقیت باشد و عناصر زیبایی شناختی بصری را بشناسد.

رشته‌ معماری دارای‌ دو جنبه‌ هنری‌ و فنی‌ است‌ که طراحی‌، زیباشناسی‌ و نحوه‌ زیباکردن‌ حجم‌ها، نماها و پلان‌ها به‌ قسمت هنر و دروسی‌ مثل‌ سازه‌های‌ بتنی‌ و فلزی‌، مقاومت‌ مصالح‌، ایستایی‌، تأسیسات‌ مکانیکی‌ و الکتریکی‌ به‌ قسمت فنی‌ این‌ رشته‌ ارتباط دارد. لازم به ذکر است که دروس‌ هنری‌ اهمیت‌ بیشتری‌ دارند و دروس‌ علمی‌ و فنی‌ در راستای‌ این دروس‌ هستند. مثلا معمار در طراحی‌ خانه‌ باید فضای‌ آرامش‌بخشی‌ را ایجاد کند تا باعث‌ اضطراب‌، خستگی‌ و دلتنگی‌ نگردد. کاری‌ که‌ بیش‌ از رعایت‌ اصول‌ فیزیکی‌ مثل‌ نور و صوت‌، نیاز به‌ آشنایی‌ با اصول‌ زیبایی‌شناسی‌ دارد. امروزه ما فردی را که طراح و سازنده بناها و ساختمان ها باشد، مهندس معمار میدانیم که طراحی نقشه های ساختمان های جدید و برنامه بازسازی و محافظت از ساختمان های قدیمی را بر عهده دارد. این افراد وظیفه دارند ترکیب و نحوه قرار گیری مجموعه ای از ساختمان ها و فضاهای اطراف آنها را طراحی کنند. معمار ناظر نهایی و هماهنگ کننده همه ی نقشه‌های بنا شامل نقشه‌های معماری و طراحی، نقشه‌های محاسبات سازه‌ای و نقشه‌های تأسیساتی می‌باشد. اگر بخواهیم برای تفهیم تفاوت عمران و معماری مثالی بزنیم میتوانیم بگوییم اگر انسانی را در نظر بگیرید که به اسکلت، گوشت، مو، ناخن نیاز دارد، این بخش اسکلت را میتوان به عمران نسبت داد و قسمت ظاهری آن مثل پوست و مو را به مهندس معمار مرتبط میدانیم. در فرایند ساختن ساختمان تصمیم گیری در زمینه اسکلت سازه نظیر تیرها، ستون ها، بادبندها، پی و غیره به عهده مهندس عمران است و نمای ساختمان، پلان های طبقات، دکوراسیون داخلی و این قبیل کار معمار است.

پس وجه اشتراک این دو رشته این است که هر دو با ساختمان و ساخت و ساز بنا سر و کار دارند. اما مهندس عمران پروژه های بزرگ را بر عهده می گیرد. مثل سدسازی، راه سازی و غیره ولی پروژه های یک معمار نهایتا می تواند طراحی یک شهرک توریستی، یک هتل، فرودگاه، بیمارستان باشد. در ساخت هر سازه اول باید نقشه های مربوط به آن تهیه شود. که این نقشه ها به دو دسته نقشه های معماری و نقشه های سازه تقسیم می شوند. نقشه های معماری باید قبل از همه طراحی شوند. نقشه های معماری شامل پلان های مختلف ساختمان، برش و نمای ساختمان است. محل و مشخصات کاربری ها (برای ساختمان مسکونی مثلا آشپزخانه، اتاق خواب، هال، اتاق نشیمن و …) در این نقشه ها مشخص خواهد شد و در ادامه نقشه های سازه که توسط مهندس محاسب که یک مهندس عمران (و یا مهندس معمار برای ساختمان های کوچک) است، طراحی می شوند. که جزئیات و نحوه اجرای اسکلت و اجزای سازه ای را شامل می شود.

توانیهای افراد در این رشته:
  • طراحی (تک بنا یا مجموعه زیستی کوچک)، از طراح های اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزا عناصر تشکیل دهنده بنا.
  • رهبری و سرپرستی دفاتر مشاور معماری (مهندسی مشاور)
  • نظارت عمومی و عالی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمانی (مهندسی ناظر)
  • مدیریت و هماهنگی اجرایی پروژه‌های معماری (مدیریت پروژه)
  • تأسیس و سرپرستی مؤسسات پیمانکاری و احداث ساختمان.
  • همکاری با کلیه متخصصینی که کارشان با ساماندهی فضای زیست مرتبط است، مانند اکولوژیست‌ها، جغرافی دانان، اقلیم شناسان، برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی و. . . .
  • طراحی پارک‌ها و میادین شهری و محوطه سازی.
  • مشارکت در پروژه‌های برنامه ریزی و طراحی شهری و شهرسازی.
  • طراحی تک بناها در مقیاس کوچک و انجام دکوراسیون داخلی.
  • انجام کارهای پژوهشی و آموزشی در زمینه طراحی فضای زیست.

 

رشته های قابل ارائه:

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ نظارت بر اجرای اقامتگاه های بومگردی منطقه گیلان ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢ طراحی نمای خارجی ساختمان با نرم افزار Architecture Revit ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ١ ۶ ١ ٢
٣ طراحی نقشه های معماری اقامتگاه های بومگردی منطقه گیلان ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۴ ١ ۶ ١ ٢
۴ مسئول آتلیه نقشه کشی ساختمان با نرم افزار اتوکد ۰-٣٢/۵۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۴ ١ ۶ ١ ٢
۵ طراحی نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit Architecture ٣۴٣٢-۰٢٩-۰۰٣-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۴ ١ ۶ ١ ٢
۶ تهیه و تفسیر تصاویر ماهواره ای با Google Earth pro ١ ٣ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٧ تبادل اطلاعات بین محیط گوگل ارث و اتوکد با نرم افزار CAD – EARTH ١ ۴ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٨ مکان یابی بهینه و صحیح اسکان اضطراری زلزله با سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٩ نقشه کشی و طراحی ساختمان با نرم افزار Google Lay Out ۰-٢٢/٢١/١/١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
١۰ نقشه کش عمومی ساختمان ۰-٣٢/۵۴/٢/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
١١ نقشه کشی معماری ۰-٣٢/۵۴/١/۵ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
١٢ ترسیم نقشه های فاز ٢ معماری ٣۴٣٢-٣۰-۰۰٩-١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
١٣ ترسیم دیتیل های اجرایی و تهیه جدول لیستوفر ٣۴٣٢-٣۰-۰١۴-۰١ ١ ٢ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
١۴ نقشه کش ساختمان با Autocad ۰-٣٢/۵۴/١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
١۵ نقشه کشی سه بعدی ساختمان با نرم افزار Auto CAD ١ ١ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
١۶ طراحی فضاهای شهری ١ ١ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ۴ ٣ ٢ ٣
١٧ طراح دفاتر اداری و تجاری به کمک نرم افزار Home – AN ۰-٣٢/۵۴/١/٣/۶ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
١٨ طراح فضاهای بزرگ ( هتل و فروشگاه ) با Ream – house ۰-٣٢/۵۴/٢/٢/١ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
١٩ طراح نمای ساختمان به کمک نرم افزار ME-DESIGN-and ۰-٣٢/۵۴/٢/٢/۵ ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٢۰ طراحی معماری به کمک ARCHICAD ۰-٣٢/۵۴/٢/٢/۶ ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٢١ کاربر بازیافت و به کارگیری مواد جامد فرسوده در معماری و دکوراسیون داخلی ساختمان ٣١١٢/۰٧ ١ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٢٢ طراحی پروژه های ساختمانی بصورت سه بعدی و دو بعدی با RHINOCEROS ۰-٢٢/٢۰/١/١ ١ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٢٣ طراحی فضاهای داخلی و خارجی با نرم افزار Lumion pro ٣۴٣٢-٣۰-۰۰۵-١ ١ ٧ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٢۴ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﺎﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ Trimble Sketch up ﻭ ﺭﻧﺪﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﭘﻼﮔﻴﻦVary ١ ٨ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٢۵ ﻃﺮاﺣﻲ ومدلسازی ﻣﻌﻤﺎری با اﻓﺰار ﻧﺮم Grasshopper ١ ٩ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٢۶ طراحی ساختمان با نرم افزار Edificius ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٢٧ طراحی معماری ساختمان کارا انرژی با نرم افزار Design Builder ١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٢٨ طراحی و مدل سازی با نرم افزار Cityengine ١ ٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٢٩ تزئین کننده فضای داخلی ٣۴٣٢٣۰٣۰۰۰١۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٣۰ طراح معماری داخلی(درجه١) ۰-٢١/٢۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٣١ اسکیس و تکنیک های راندو در معماری ٣۴٣٢-٣۰-۰۰۶-١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٣٢ بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی معماری ٣۴٣٢-٣۰-۰١۴-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٣٣ پرزنته و شیت بندی معماری به کمک نرم افزار Photoshop ٣۴٣٢-٣۰-۰١٢-١ ١ ٣ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٣۴ طراح اسکیس و راندر با نرم ا فزار SKetchBook ٣۴٣٢-٣۰-۰١٩-١ ١ ۴ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٣۵ طراحی معماری خانه براساس اصول اولیه معماری پایدار ١ ۵ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٣۶ بکارگیری ضوابط و مقررات حاکم بر ساخت و سازشهری با رویکرد مهندسی معماری و عمران ٣۴٣٢-٣۰-۰١١-١ ١ ۶ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٣٧ معماری براساس اصول طب سنتی ۶١١٢/١۶١/١ ١ ٧ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٣٨ طراح داخل منازل مسکونی با ٣D – HOMEINTERIORS ۰-٣٢/۵۴/٢/٢/٢ ١ ٨ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
٣٩ دکوراسیون، طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدی با نرم افزار Google Sketch Up ١ ٩ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۴۰ طراحی معماری سبز ( مسکونی) ١ ۰ ١ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۴١ شیت بندی معماری با نرم افزار InDesign ١ ١ ١ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۴٢ طراحی و دکوراسیون داخلی با نرم افزار Kitchen Draw (KD) ١ ٢ ١ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۴٣ طراح معماری با نرم افزار٣D- Max ٣۴٣٢٣۰٣۰۰۰٨۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۴۴ طراحی غرفه های نمایشگاهی با استفاده از نرم افزار ٣DMAX و رندرگیری با پلاتین VRay ٣۴٣٢-٣۰-۰١٨-١ ١ ١ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۴۵ طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار ٣DMAX و رندرگیری با پلاتین VRay ٣۴٣٢-٣۰-۰١٣-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۴۶ نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V_RAY ۰-٣٢/۵۶/١/٢ ١ ٣ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۴٧ دکوراسیون و طراحی معماری داخلی با استفاده از نرم افزار ٣DMAX VRay و رندرگیری با پلاگین ١ ۴ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۴٨ طراحی و دکوراسیون داخلی چوبی با کمک نرم افزار٣DMAX و رندرگیری با پلاگینVRay ١ ۵ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۴٩ طراحی رندرهای معماری(Post Production) ١ ۶ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۵۰ مرمتگر و احیاء و بازسازی ابنیه تاریخی با نرم افزار Studio ٣dMax ٣١١٢/۰٨ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۵١ طراحی معماری داخلی(درجه٢) ۰-٢١/٢۴/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۵٢ اسکیس و تکنیکهای راندو در طراحی شهری ١ ١ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۵٣ ماکت ساز ساختمان ٣١١٢/١۰ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۵۴ طراحی مسکن(ویلایی و آپارتمانی) ۰-٣٢/۵۴/٢/٢/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۵۵ طراح و سازنده آبنما و محوطه ۰-٢١/٢٨/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣ ۴ ٣
۵۶ بندکش ساختمان ٧١١١٢۰٣۰۰۰٢۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ١ ١ ٧
۵٧ معمار سنتی ابنیه های قدیمی ٩-۵١/٢۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ١ ١ ٧
۵٨ سرپرست بنایی ٩-۵١/٢٣/١/٢/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ١ ١ ٧
۵٩ بنای سفت کار ٩-۵١/٢٣/١/۴/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ١ ١ ٧
۶۰ کمک بنای سفت کار ٩-۵١/٢٣/٢/۴/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ١ ١ ٧
۶١ کارگر عمومی بنای سفت کار ٧١١٢-٣۰-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ١ ١ ٧
۶٢ اجرای کار آجر نمای خشک(کرتکس) ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٢ ١ ١ ٧
۶٣ شومینه ساز ٩-۵٢/٣١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٢ ١ ١ ٧
۶۴ کارور اجرای بلوک AAC درساختمان ٧١١١-٣۰-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٢ ١ ١ ٧
۶۵ آجر نما کار ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٢ ١ ١ ٧
۶۶ کمک سنگ کار ٩-۵١/۴٣/٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ٧
۶٧ سنگ کار ٩-۵١/۴٣/١/۴/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ٧
۶٨ معرق کار سنگ صنعتی ٧١٢٣-٣۰-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ٧
۶٩ مونتاژ کار قطعات سنگ صنعتی ٧١٢٣-٣۰-۰۰٣-١ ١ ١ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ٧
٧۰ کارگر عمومی سنگ کار ٧١١٣-٣۰-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ٧
٧١ کف ساب سنگ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ٧
٧٢ کاشی کاری معرق ( کاشی سنتی ) ٩-۵١/۵۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ١ ٧
٧٣ کاشی کار ٩-۵١/۵٢/١/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ١ ٧
٧۴ کمک کاشی کار ٩-۵١/۵٢/٢/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ١ ٧
٧۵ کارگر عمومی کاشی کار ٧١١٣-٣۰-۰۰۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ١ ٧
٧۶ گچ کاری با گچ های نوین(پاششی) ٧١٢٣-٣۰-۰۰١-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٣ ٢ ١ ٧
٧٧ نصاب ورق های کامپوزیت آلومینیومی ٩-۵١/۵٧/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٣ ٢ ١ ٧
٧٨ کمک گچ کار ٩-۵۵/١٣/٢/٣/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٣ ٢ ١ ٧
٧٩ گچ بر ٩-۵۵/١٣/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٣ ٢ ١ ٧
٨۰ گچ کار ٩-۵۵/١٣/١/٣/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٣ ٢ ١ ٧
٨١ نصاب و مجری صفحات روکش دار گچی ٧١١٩-٢٩-۰١٣-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٣ ٢ ١ ٧
٨٢ کارگر عمومی گچ کار ٧١٢٣-٣۰-۰۰۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٣ ٢ ١ ٧
٨٣ سیمانکار ٩-۵۵/٣۰/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٣ ٢ ١ ٧
٨۴ ﺳﻴﻤﺎﻧﻜﺎری ﻧﻤﺎ ٧١١۴-٢٩-۰۰٧-١ ١ ١ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٣ ٢ ١ ٧
٨۵ عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه ٨-٣٩/۵٩/١/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ۴ ٢ ١ ٧
٨۶ کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه ٨-٣٩/۵٩/٢/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ۴ ٢ ١ ٧
٨٧ کارگرعمومی عایق کار رطوبتی وآسفالت کار ابنیه ٧١٢۴-٣۰-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ۴ ٢ ١ ٧
٨٨ طراح و نصاب شیشه سکوریت ٩-۵٩/٢٧/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ۵ ٢ ١ ٧
٨٩ نصاب کاغذ دیواری ، موکت و پارکت ٧١٣١٢۰٣۰۰۰١۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ٣ ١ ٧
٩۰ کمک نقاش ساختمان ٩-٣١/٢۵/٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ٣ ١ ٧
٩١ نقاش ساختمان ٩-٣١/٢۵/١/۴/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ٣ ١ ٧
٩٢ رنگ کاری ساختمان ١/٣/‎‏الف‎‎‏‎/٣١/٢۵-٩ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ٣ ١ ٧
٩٣ نقاشی ساختمان ١/٣/‎‏ب‎‎‏‎/٣١/٢۵-٩ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ٣ ١ ٧
٩۴ نصاب کفپوش یکپارچه پلیمری ٧١٢٢-٢٩-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ٣ ١ ٧
٩۵ کارگر عمومی نقاش ساختمان ٧١٣١-٣۰-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ٣ ١ ٧
٩۶ فضاساز یکپارچه دکوراتیو (پوشش٣D) ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ٣ ١ ٧
٩٧ استادکار هنر آیینه کاری ١-۶١/٩٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ۵ ١ ٣ ٧
٩٨ کمک استاد کارهنر آیینه کاری ١-۶١/٩٧/٢/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ۵ ١ ٣ ٧
٩٩ دکوراتور وودگلس و آبستره ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ٧ ١ ٣ ٧
١۰۰ برقکار ساختمان ٨-۵۵/٣۰/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
١۰١ کمک برقکار ساختمان ٨-۵۵/٣۰/٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
١۰٢ کارگر عمومی برقکار ساختمان ٧۴١١-٣۰-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
١۰٣ فن ورز برق ساختمان(ماهر) ٨-۵۵/٣١/١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ٧
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!