اخبار مجتمع

برق-ایران مهارت

برق-ایران مهارت

جدول رشته های برق در شاخه ایران مهارت
# نام استاندارد شناسه استاندارد
١ سیم بندی سیستم دوربین مداربسته (CCTV) ٧۴١١۰۰۵۰۰١
٢ سیم بندی سیستم اعلام حریق متعارف ٧۴١١۰۰۵۰۰٢
٣ سیم بندی سیستم اعلام سرقت (تلفنی) ٧۴١١۰۰۵۰۰٣
۴ سیم بندی آیفون تصویری ( یک طبقه ) ٧۴١١۰۰۵۰۰۴
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!