اخبار مجتمع

تاسیسات-ایران مهارت

تاسیسات-ایران مهارت

جدول رشته های تاسیسات در شاخه ایران مهارت
# نام استاندارد شناسه استاندارد
١ انجام اتصالات لوله های فیتینگی ٧١٢۶۰۰٩۰۰١
٢ انجام اتصالات لوله های پلی اتیلن تک لایه Pex ٧١٢۶۰۰٩۰۰٢
٣ کار با سامانه کنترل هوشمند تاسیسات خانگی ٧١٢٧۰۰٩۰۰١
۴ کاربری کولر گازی اسپیلت ٧١٢٧۰۰٩۰۰٢
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!