اخبار مجتمع

صنعت چاپ-ایران مهارت

صنعت چاپ-ایران مهارت

جدول رشته های صنعت چاپ در شاخه ایران مهارت
# نام استاندارد شناسه استاندارد
١ کار با دستگاه اسکنر ٧٣٢١۰١٧۰۰١
٢ نصب و راه اندازی دستگاه های فتوکپی و چاپگر ٧٣٢١۰١٧۰۰٢
٣ صحافی دستی ٧٣٢٣۰١٧۰۰١
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!