اخبار مجتمع

فناوری اطلاعات-ایران مهارت

فناوری اطلاعات-ایران مهارت

جدول رشته های فناوری اطلاعات در شاخه ایران مهارت
# نام استاندارد شناسه استاندارد
١ بازیابی اطلاعات سیستمهای رایانه ای به روش ساده ١٢١٢۰۵٣۰١١
٢ وبلاگ نویسی مقدماتی ١٣٣۰۰۵٣۰١٨
٣ میکس فیلم و صدا به روش ساده ٢١۶۶۰۵٣۰١٧
۴ میکس و مونتاژ فیلم توسط نرم افزار Ulead ٢١۶۶۰۵٣۰٢٣
۵ ساخت فیلم متحرک با adobe animate ٢١۶۶۰۵٣۰٢۵
۶ کار با نرم افزار تبدیل فرمت های فیلم Arc Soft Media Converter ٢١۶۶۰۵٣۰٢٩
٧ بکارگیری مفاهیم برنامه نویسی C++‍‍‍‍ مقدماتی ٢۵١٢۰۵٣۰١٩
٨ برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی ٢۵١٣۰۵٣۰١٢
٩ تولید محتوا با camtasia ٢۵١٣۰۵٣۰١٣
١۰ تولید محتوا با snagit ٢۵١٣۰۵٣۰١۴
١١ ساخت چند رسانه ای ساده با MMB ٢۵١٣۰۵٣۰١۵
١٢ تولید قطعات سه بعدی دیجیتال ٢۵١٣۰۵٣۰١۶
١٣ تولید محتوا با استوری لاین ٢۵١٣۰۵٣۰١٧
١۴ تولید ویدئوهای آموزشی (فیلمسازی با موبایل) ٢۵١٣۰۵٣۰١٨
١۵ کار با نرم افزار Premier ٢۵١٣۰۵٣۰١٩
١۶ طراحی مقدماتی ساده صفحات وب با dream weaver ٢۵١٣۰۵٣۰٢۶
١٧ طراحی مقدماتی ساده صفحات وب با HTML ٢۵١٣۰۵٣۰٢٧
١٨ برنامه نویسی پایتون مقدماتی ٢۵١٣۰۵٣۰٢٨
١٩ اسمبل سیستم کامپیوتری ساده ٢۵٢١۰۵٣۰٢۰
٢۰ مقابله با تهدیدات شبکه های مجازی ٢۵٢٣۰۵٢۰٢٢
٢١ نصب نرم افزار و سیستم عامل، پارتیشن بندی و مدیریت درایوها و رایت سی دی ٢۵٢٣۰۵٣۰٢١
٢٢ کار با swish mx مقدماتی ٣۵١١۰۵٣۰١۶
٢٣ کار با سیستم عامل Windows ٧٣٢١۰۵٣۰۰١
٢۴ کار با اینترنت ٧٣٢١۰۵٣۰۰٢
٢۵ واژه پردازی با Word ٧٣٢١۰۵٣۰۰٣
٢۶ ارائه مطلب با PowerPoint ٧٣٢١۰۵٣۰۰۴
٢٧ ایجاد اشیاء سه بعدی در Illustrator ٧٣٢١۰۵٣۰۰۵
٢٨ چیدمان متن و اشیاء با In Design ٧٣٢١۰۵٣۰۰۶
٢٩ رسم تصاویر دوبعدی در Max ٣ds ٧٣٢١۰۵٣۰۰٧
٣۰ کار با تصاویردرPhotoshop ٧٣٢١۰۵٣۰۰٨
٣١ راه اندازی و کار با موبایل و تبلت ٧٣٢١۰۵٣۰۰٩
٣٢ رسم جدول و نمودار با Excel ٧٣٢١۰۵٣۰١۰
٣٣ تایپ سریع ده انگشتی ٧٣٢١۰۵٣۰١١
٣۴ طراحی گرافیک ساده با نرم افزار Corel Draw ٧٣٢١۰۵٣۰٢۴
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!