اخبار مجتمع

خدمات حقوقی

معرفی دوره و رشته های خدمات حقوقی

خدمات حقوقی

خدمات حقوقی
رشته حقوق یکی از محبوب ترین رشته‏ های داوطلبان گروه علوم انسانی است. دامنه گرایش ‏های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است. این روابط می‏تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا روابط خصوصی مردم را در برمی ‏گیرد که حقوق خصوصی نامیده می‏ شود.
حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‏گانه کشور، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، می‏ شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‏ پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‏ توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسئولیت‏ هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‏ شوند برایشان به وجود می‏ آید مثل مسئولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد.
همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می‏ پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می‏ شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولت ها و سازمان های بین المللی می‏ پردازد. جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد.
همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است. یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می گیرند و یا دادگاهی که مامور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد.

توانیهای افراد در این رشته:
  • سردفتری اسناد رسمی
  • دفتریاری اسناد رسمی
  • وکالت دعاوی خصوصی و دولتی
  • قضاوت
  • مشاور حقوقی (کارشناس حقوقی) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی
  • کارشناس حقوقی در اجرای احکام مدنی و کیفری
  • کارشناس ثبتی در اجرای احکام اسناد و املاک در ادارات ثبت
  • کارشناس ثبتی حقوقی در تنظیم قراردادهای اقتصادی – بازرگانی داخلی و خارجی در دفاتر اسناد رسمی

 

رشته های قابل ارائه:
# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ تنظیم قراردادهای پیمانکاری (ساخت و ساز) بین المللی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ١ ۴ ٩ ١ ۶ ٢
٢ تنظیم قراردادهای تجاری (قراردادهای فروش، نمایندگی، توزیع و قراردادهای واگذاری) بین المللی ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ١ ۴ ٩ ١ ۶ ٢
٣ تنظیم قراردادهای صنعتی، انتقال تکنولوژی و لیسانس بین المللی ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ١ ۴ ٩ ١ ۶ ٢
۴ تنظیم قراردادهای کنسرسیوم، جوینت ونچر و مشارکت های عمومی – خصوصی بین المللی ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ١ ۴ ٩ ١ ۶ ٢
۵ متصدی معاملات املاک ٣٣٣۴٣۰٢٩۰۰١۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۰ ١ ٣ ۴ ٣ ٣ ٣
۶ متخصص دعاوی اداری ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۰ ١ ٣ ١ ١ ۴ ٣
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!