اخبار مجتمع

خدمات تغذیه

معرفی دوره و رشته های خدمات تغذیه

خدمات تغذیه

رشته خدمات تغذیه
هنر پخت وپز به عنوان گران ترین فعالیت اقتصادی می تواند در افراد علاقه مند به این رشته توان فعالیت فرد را در حوزه های کاری رستوران یا قنادی و هتل ایجاد کند و دایره اشتغال را از همان دوران هنرستان به صورت وسیعی به تسخیر هنر خود درآورد. این رشته زمینه اشتغال را از سال یازدهم فراهم ساخته و هنر پخت وپز را طی دوره های عملی می سازد. در دنیای امروز مردم به خوردن غذاهای مختلف و متنوع اهمیت زیادی می دهند. در هر کشوری مردم دوست دارند با فرهنگ غذایی کشورهای دیگر آشنا شده و غذاهای آنها را امتحان کنند. این تنوع تنها به معنای ورود غذاهای ملل دیگر به هر کشوری نیست. بلکه تغییرات خاص و گاهی کوچک در غذاهای محلی هر کشور نیز می تواند این تنوع را برای مردم ایجاد کند. در کنار این به دلیل شاغل بودن بسیاری از مردان و زنان، تمایل به استفاده از غذاهای رستوران و فست فودها افزایش یافته است. همه این موارد ضرورت وجود آشپزهای ماهر و متبحر را اثبات می کند.

آشپزی هنر تبدیل مواد خام به انواع غذاهای خوشمزه و مطبوع است. آشپز فردی است که این هنر را به خوبی دارا می باشد. آشپز با استفاده از روش های مختلف آشپزی، غذاها را آماده می کند. در آشپزخانه های بزرگ، معمولا گروهی از آشپزها کار می کنند و یک سرآشپز بر کار آنها نظارت دارد. سرآشپز کلیه کارهای آشپزخانه را مدیریت و کنترل می کند.

برای موفق شدن در این کار آشپز باید علاقه فراوانی به غذا و آشپزی داشته و سرعت عمل خوبی در آن داشته باشد. همچنین باید در فرآیند تهیه غذا و سرو آن، خلاقیت داشته باشد. آشپز همچنین باید صبور بوده و تحمل فشار کاری زیاد را داشته باشد. این کار برای علاقه مندان آن علیرغم همه سختی ها و فشارهایش، بسیار جذاب و متنوع است.

ساعت کاری آشپز معمولا طولانی و فشرده و از صبح تا نیمه شب خواهد بود که البته بسته به محل کارش می تواند متفاوت باشد. بیشترین حجم کاری او در آخر هفته ها و روزهای تعطیل می باشد زیرا مشتریان بیشتری در این روزها دارند.

آشپزخانه که محل کار آشپز می باشد، اغلب گرم و مرطوب و در زمان های سرو غذا خیلی شلوغ است. آشپز باید همیشه لباس های سفید و کلاه مخصوص آشپزی را به منظور رعایت نکات بهداشتی، به تن داشته باشد.

برای آشنایی بیشتر با شغل آشپزی در ادامه اطلاعات کاملی در مورد مسئولیت ها و وظایف، دانش و مهارت مورد نیاز، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و فرصت شغلی، میزان درآمد آشپز و برخی از آشپزهای معروف ارائه می شود .

توانیهای افراد در این رشته:
  • تهیه انواع غذاهای ایرانی و ملل ، سرآشپز هتل ها و رستوران ها در کشور و خارج از کشور
  • نحوه راه اندازی رستوران ها و کافی شاپ ها ، بررسی و برآوردهای موارد مصرفی
  • حسابداران مختص رشته خدمات تغذیه ، ارائه خدمات مشتری مداری

 

رشته های قابل ارائه:
# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ مشاور تغذیه اینترنتی ٢٢۴۰/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ۴ ۰ ۴ ٢ ٢
٢ نظارت بر بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی ٧۵١٢-۶٧-۰۶۰-٢ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٣ سرپرستی اموربهداشتی بخش غذا،تغذیه و صنایع غذایی ٧-٧۴/٩۰/١/١ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۴ سرآشپز خوابگاه های ورزشی ٢٢۴١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٣ ۴ ٣ ۴ ٣
۵ انبار دار و سردخانه دار مواد غذایی ٣-٩١/۴۵/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ۴
۶ انبارداری قنادی ١٣٢۴-۶٧-۰۰٢-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ۴
٧ آشپز درجه ١ ٧۵١٢-۶٨-۰٩۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٨ آشپز ٧۵١٢-۶٨-۰٩١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٩ آشپزی غذاهای فوری ۵-٣١/٩۵/١/٣ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
١۰ پخت غذا با پوشش خمیری ۵-٣١/٩۵/١/٢/١ ١ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
١١ آشپزی با مایکروویو ۵-٣١/٩۴/١/١ ١ ٣ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
١٢ اجاق کاری ٧۵١٢-۶٧-۰۶١-١ ١ ۴ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
١٣ پیتزا پزی ۵١٢۰٢۰۶٧۰۰۵۰۰۵١ ٢ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
١۴ انتخاب ادویه مناسب برای غذا ٧۵١٢-۶٧-۰۶٧-١ ١ ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
١۵ آشپزی غذاهای ایتالیایی ۵١٢۰٢۰۶٧۰۰۵۰۰٧١ ٢ ٧ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
١۶ آشپزی غذاهای ترکیه ای ٧۵١٢-۶٧-۰٧١-١ ١ ٨ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
١٧ آشپزی غذاهای محلی آذربایجان شرقی ٧۵١٢-۶٧-۰۶٣-١ ١ ٩ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
١٨ سالاد سازی و اردور سازی ٧۵١٢-۶٧-۰۶۵-١ ١ ١ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
١٩ آشپزی مخصوص – روز ۵-٣١/٣١/١/٢ ١ ٢ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٢۰ تهیه سینی اردور ٧۵١٢-۶٨-۰٧٧-١ ١ ٣ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٢١ تهیه مهیاوه سنتی ١ ۴ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٢٢ تهیه فینگر فود ١ ۵ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٢٣ گارنیش (تزئین دور غذا) ١ ۶ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٢۴ تهیه و پخت غذای کودک ١ ٧ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٢۵ تهیه و پخت انواع سس (غذا و سالاد ) ١ ٨ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٢۶ آشپز سنتی ٧۵١٢-۶٨-۰٧۵-٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٢٧ کباب زنی و تخته کاری ۵١٢۰٢۰۶٧۰۰۶۰۰١١ ٢ ١ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٢٨ طبخ کله پاچه ٧۵١١/٢/١ ١ ٢ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٢٩ کباب زنی کنجه لاری ١ ٣ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٣۰ تهیه و پخت غذاهای محلی استان چهارمحال و بختیاری ١ ۴ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٣١ تهیه و پخت غذاهای محلی استان زنجان ١ ۵ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٣٢ تهیه و پخت غذاهای محلی استان سمنان ١ ۶ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٣٣ سبزی آرایی ، سفره آرایی و میوه آرایی ۵١٢۰/١/١٢ ١ ۴ ١ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٣۴ کمک کار آشپز (ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه) ١/١/‎‏الف‎‎‏‎/٣١/٣٢-۵ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٣۵ آشپز غذاهای رژیمی ٧۵١٢-۶٨-۰٨٩-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٣۶ آشپزی غذاهای گیاهی ٧۵١٢-۶٧-۰٧٢-١ ١ ١ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٣٧ آشپز کشتی درجه ١ ۵-٣١/۵۰/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٣٨ آشپز کشتی درجه ٢ ۵-٣١/۵۰/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ١ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٣٩ آشپزملل ٧۵١٢-۶٨-۰٨٧-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
۴۰ طباخ آبزیان ۵-٣١/٩٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
۴١ برنامه ریز امور تغذیه خانواده ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
۴٢ متصدی کافی شاپ ۵١٣٢٢۰۶٧۰۴۵۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ٣ ١ ۵
۴٣ تهیه نوشیدنی ها ٧۵١٢-۶٨-۰۵١-٢ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ٣ ١ ۵
۴۴ تهیه ماکتِیل و میکسولوژی (نوشیدنی های سرد ترکیبی) ١ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ٣ ١ ۵
۴۵ فروشنده مواد غذایی ۴-٢١/٨٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۶ ۴ ٢ ۵
۴۶ فروش محصولات قنادی ۵٢٢٢-۶٧-۰۰١-١ ١ ١ ۰ ۰ ۶ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۶ ۴ ٢ ۵
۴٧ انجام امور کمکی درفروشندگی محصولات قنادی ۵٢٢٢-۶٧-۰۰٢-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۶ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ۶ ۴ ٢ ۵
۴٨ قصاب ٧۵١١/١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ١ ١ ۵ ٧
۴٩ حلواپزی بوتیکی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۵۰ دسر ساز بین المللی ٧-٧۶/٣٧/١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۵١ تهیه دسرهای ژله ای و تزئینات آن ٧۵١٢-۶٨-۰٩٢-١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۵٢ تهیه انواع بستنی ١ ٢ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۵٣ دسر ساز سنتی ٧-٧۶/٣۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٢ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۵۴ تهیه و بسته بندی سمنو ٧۵١۴/٣/٢ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ٢ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۵۵ دسر ساز ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٢ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۵۶ شیرینی پز درجه ١ ٧-٧۶/۶۵/١/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۵٧ شیرینی پز درجه ٢ ٧-٧۶/۶۵/٢/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۵٨ شیرینی پزی ترکمن ٧۵١٢/١/١۶ ١ ١ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۵٩ شیرینی پزی بدون فر (اجاق کاری) ٧-٧۶/۶۶/١/١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۶۰ بیسکویت پزی بوتیکی ١ ٣ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۶١ حلوا پزی( آذربایجان شرقی) ٧۵١٢-۶٧-۰٧٧-١ ١ ۶ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۶٢ شیرینی پزی سنتی آذربایجان شرقی ٧۵١٢-۶٨-۰٨٨-١ ١ ٧ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۶٣ حلواپزی مسقطی لاری ١ ٨ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۶۴ تهیه و پخت شیرینی های سنتی استان سمنان ١ ١ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۶۵ کیک پزی بدون فر ٧۵١٢-۶٧-۰٧٨-١ ١ ٢ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۶۶ تهیه و پخت شیرینی های سنتی استان قزوین ١ ۵ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۶٧ شیرینی تر سازی مقدماتی ٧۵١٢-۶٧-۰٧۶-١ ١ ٨ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۶٨ شیرینی تر سازی پیشرفته ۵١٢۰/١/١٩ ١ ٩ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
۶٩ شیرینی پزی با خرما ٧۵١٢-۶٧-۰۶۴-١ ١ ۰ ٢ ۰ ١ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
٧۰ کلوچه پزی سنتی ٧۵١٢٢۰۶٧۰٣١۰٢١١ ٢ ١ ٢ ۰ ١ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
٧١ کمک قناد(گروه الف)دانش آموزان با نیازهای ویژه ٧-٧۶/۶۵/‎‏الف‎‎‏‎/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
٧٢ قناد ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
٧٣ کیک ساز ٧۵١٢٢۰۶٧۰٣١۰١۶١ ** ٧۵١٢٢۰۶٧۰٣١۰١٧١ ** ٧۵١٢٢۰۶٧۰٣١۰١۴١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
٧۴ تزیین کیک ٧۵١٢٢۰۶٧۰٣١۰١٣١ ١ ١ ۰ ۰ ۴ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
٧۵ شیرینی پز شیرینی های خشک ٧۵١٢٢۰۶٧۰٣١۰۰٩١ ** ٧۵١٢٢۰۶٧۰٣١۰١۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
٧۶ شکلات ساز ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٣ ۰ ٧ ۶ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
٧٧ پستایی کار در آشپزخانه ۵-٣١/٣٩/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ١ ٢ ١ ۴ ٩
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!